От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 ЦБ – його роль в економіці
2 Цвет в дизайне текстиля
3 Цвет и его психологическое воздействие на человека
4 Цветная политика в системе парадигмальных образов и символов эпох (философско-исторические и психологические аспекты)
5 Цветовая картина мира в творчестве М. Волошина, поэта и художника
6 Целевой энергетический мониторинг работы очистного комбайна
7 Целесообразность занятий в водной среде лиц с ограниченными возможностями
8 Целесообразность функционально-стоимостного подхода к совершенствованию управления затратами в туризме
9 Целіакія: поширенність, особливості клінічного перебігу, діагностики, лікування та одужання хворих
10 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
11 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСВУЮЩЕЙ ТЕОРИИ
12 Цементні бетони, активовані в електричному полі на стадії перемішування
13 Цементно-піщані бетони та вироби, отримувані напівсухим пресуванням без тепловологової обробки
14 Цена производства, прибыль и валовый доход
15 Ценностное отношение к здоровью как педагогическая проблема
16 Ценностные императивы и национальное самосознание
17 Ценовая политика на международном рынке продовольствия
18 Ценовая стратегия фирмы в условиях рыночной экономики
19 Центр деловой информации при Республиканской научно-технической библиотеке Республики Узбекистан
20 Центр здоровья при спортивном клубе и аппаратно-программные средства для диагностики, прогноза и коррекции психофизиологических резервов организма
21 Центр информационного обслуживания Библиотеки по естественным наукам РАН
22 Центр обслуживания на CD-ROM в ГПНТБ России: новые возможности
23 Центр правовой информации РНБ в обеспечении правовых запросов библиотеки
24 Центр электронных средств информации: новые информационные технологии
25 Централізація, децентралізація та нелінійність у державному управлінні
26 Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди
27 Центральна та Східна Європа у зовнішній політиці Республіки Польща
28 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россельхозакадемии и информационное обеспечение агропромышленного комплекса
29 Центральная, Восточная Европа и США:информационно-библиотечная кооперация
30 Центральний банк в системі валютного регулювання
31 Центральний співудар двох однакових затуплених пружних тіл
32 Центральні банки в умовах глобалізації: основні напрямки трансформації монетарної політики національного та міжнародного рівня
33 Центральні механізми регулювання рефлекторної активності м'язів передпліччя людини в умовах термостимуляції кисті
34 Центри люмінесценції і центри захоплення в кристалічних системах галоїдних сполук кадмію і свинцю
35 Центромерна нестабільність та поліморфізм хромосом в нормі і при патології людини
36 Центры информационной, документальной и социологической поддержки образования в учреждениях образования и культуры
37 Цены и ценовая политика в маркетинге. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции
38 Цены и ценообразование
39 Церебральна гемодинаміка та функціональний стан головного мозку у хворих на гіпотиреоз (удосконалення діагностики і лікування)
40 Церебральний параліч у дітей, які народжені від матерів з серопозитивним та серонегативним варіантом антифосфоліпідного синдрому
41 Церебропротекторні властивості адамантилвмісних діамінів
42 Церебропротекторні ефекти alpha-токоферолу і пентоксифіліну при моделюванні космічної хвороби руху
43 Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину
44 Церква і секта у спадщині В'ячеслава Липинського та Михайла Грушевського
45 Церковна сфрагістика Правобережної України (1793 - 1917рр.)
46 Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII-першої половини XIX століття
47 Церковний спів у системі навчальних дисциплін учбових закладів Волині
48 Церковное искусство Слобожанщины второй половины XIX - начала ХХ вв. в контексте церковного искусства этого периода в Российской империи
49 Церковнопарафіяльна освіта в Харківській єпархії (1799 - 1917 рр.)
50 Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884 - 1917 рр.)
51 Цефалгії у дітей в пре- і пубертатному періоду: механізми, діагностика та обгрунтування вибору терапії
52 Цефалометрична характеристика особливостей будови зубощелепної системи
53 ЦивTльно-процесуальне право
54 Цивилизация и толерантность
55 Цивілізаційний критерій виділення етапів розвитку суспільства
56 Цивілізаційні засади економічної політики в Україні
57 Цивілізація як етап розвитку культури
58 Цивілізація як етап розвитку культури.
59 Цивілізований лобізм як чинник політічної культури: концептуальний та прикладний виміри
60 Цивільна та сімейно-правова відповідальність батьків за правопорушення, вчинені неповнолітніми
61 цивільне і сімейне право
62 Цивільне право
63 Цивільне право (Увага! Законодавча база застаріла!)
64 Цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 року
65 Цивільне процесуальне право України
66 Цивільне процесуальне право України
67 Цивільне та сімейне право
68 Цивільне та сімейне право
69 Цивільний договір як один із засобів реалізації права на житло
70 Цивільний кодекс УРСР 1922 року

Документы 1 - 70 из 235
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua