От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Ф'ючерсні ринки: глобальні тенденції та становлення в Україні
2 Ф. Шміт, Д. Щербаківський: дослідження національного стилю в українській архітектурі
3 Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917 - 1933 рр.
4 Фагоцитоз и его роль в процессе воспаления
5 Фагоцитоз и его роль в процессе воспаления
6 Фазова діаграма та масоперенос при розшаруванні у твердих розчинах ізотопів гелію
7 Фазова структура нервово-м'язової працездатності інвалідів з порушенням функцій спинного мозку - як експериментальна основа індивідуального дозування фізичних навантажень в процесі корекційної роботи
8 Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni - B з елементами III - V груп
9 Фазовий стан, пінінг та динаміка вихорів у монокристалах ВТНП із завданою топологією дефектів
10 Фазові і структурні перетворення у нанорозмірних рентгенооптичних багатошарових композиціях
11 Фазові ознаки і унікальність картини територіального зросту міського планування
12 Фазові перетворення в багатошарових плівкових системах Sc/Si i Sc/W/Si/W
13 Фазові перетворення у напівпровідникових сполуках селенідів індію та галію при формуванні власних оксидів та нітридів
14 Фазові перетворення у плівках оксидів кремнію, зумовлені зміною структурного стану кисню
15 Фазові переходи в квантових і магнітних молекулярних кріокристалах
16 Фазові переходи в кристалах і плівках SnTe та надгратках SnTe/ PbTe
17 Фазові переходи високий спін - низький спін під тиском у координаційних сполуках іонів Fe2+
18 Фазові переходи у легковісних антиферомагнетиках з урахуванням взаємодії Дзялошинського та одновісного тиску
19 Фазові рівноваги в квазіпотрійних системах і кристалічна структура тетрарних сполук
20 Фазові стани і спектри зв'язаних магнітопружних хвиль квантових магнетиків
21 Фазово-когерентний транспорт заряду в багатошарових надпровідниках
22 Фазовый портрет - систем
23 Фазометричні перетворювачі комплексних параметрів антенно-фідерних пристроїв
24 Факт в постнекласичній науці
25 Фактор историчности в дизайне моды
26 Фактор морально-фізичної підготовленості працівників правоохоронних органів у силовій затримці правопорушників
27 Фактор особистості у формуванні та здійсненні зовнішньої політики у сучасній міжнародній системі
28 Фактор преси у конституційному процесі в Україні
29 Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах
30 Фактор часу в "психологічному профілі" керівника
31 Фактор-представлення нескінченновимірних матричних груп і інваріанти операторних алгебр
32 Фактори вибору валютного режиму в країнах Центральної та Східної Європи
33 Фактори ефективності впливу друкованих ЗМІ (преси) на електорат
34 Фактори ефективності оперативної пам'яті у діяльності персоналу енергосистем
35 Фактори зовнішнього середовища. Етапи стратегічного планування. Теорії лідерства
36 Фактори підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах хлібопекарської промисловості
37 Фактори природної резистентності організму новонароджених від матерів із соматичною та інфекційно-запальною патологією
38 Фактори противірусного імунітету під впливом різних доз антиретикулярної цитотоксичної сироватки
39 Фактори професійного ризику та особливості формування і перебігу ішемічної хвороби серця у зварювальників сталей
40 Фактори ризику виникнення інсульту в молодому віці
41 Фактори ризику виникнення та методи профілактики рецидивів раку ендометрія
42 Фактори ризику захворюваності дітей з урахуванням маси тіла при народженні
43 Фактори ризику та прогнозування печінкової недостатності при хірургічному лікуванні хворих на цироз печінки
44 Фактори ризику ускладненого перебігу пневмонії та хронізації бронхолегеневого процесу у дітей
45 Фактори ризику, діагностика і попередження загрози невиношування вагітності у жінок після екстракорпорального запліднення
46 Фактори ризику, клінічний перебіг та прогноз гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи доношених новонароджених
47 Фактори ризику, прогноз та діагностика порушень стану серцево-судинної системи у дітей з рецидивуючою та хронічною патологією органів дихання
48 Фактори ризику, прогностичні критерії і перинатальна профілактика внутрішньошлункових крововиливів у недоношених новонароджених
49 Фактори розвитку небезпечних інженерно-геологічних процесів в межах забудованих територій міст України
50 Фактори суспільного виробництва
51 Фактори та критерії оцінки стійкості рельєфу урбанізованих територій (на прикладі м.Києва)
52 Фактори та механізми інтенсифікації економічного розвитку регіону (на матеріалах Львівської області)
53 Фактори та напрямки економічного зростання в Україні
54 Фактори та резерви господарської діяльності
55 Фактори трансформації конкурентного середовища в економіці України
56 Фактори формування зовнішньополітичного курсу США (1918-1941 рр.). Західноєвропейський вектор
57 Фактори формування та прогресування первинної артеріальної гіпертензії у школярів
58 Фактори, що впливають на перебіг та прогноз нестабільної стенокардії та їх медикаментозна корекція
59 Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень
60 Фактори, що обумовлюють якість фіксації незнімних зубних протезів
61 Факторизація і доповнюваність в алгебрах Лі та асоціативних алгебрах
62 Факторна оптимізація санаторно-курортного відновлювального лікування
63 Факторний аналіз рівню рентабельності фірми
64 Факторний аналіз фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики
65 Факторы влияющие на эффективность информационного обслуживания при тематическом поиске
66 Факторы динамики этноконфессиональных систем
67 Факторы использования рекреационно-ресурсного потенциала
68 Факторы развития города и его элементов
69 Факторы развития и функции их реализации
70 Факторы становления, функционирования, изменения социального субъекта

Документы 1 - 70 из 2525
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua