От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 С Российским сводным каталогом в 21 век
2 С.В. Смоленський та новий напрям у російській духовній музиці кінця XIX - початку XX століть
3 С.М.Киров - организатор Крымской республики
4 С.П. Дрємцов як перекладач і видавець творів Т.Г. Шевченка в Росії
5 С.Я.Боровий як дослідник історії України
6 Садово-паркові ансамблі України XVIII - XIX ст. в історико-природничому контексті
7 Садово-паркові насадження старовинної частини міста Львова і шляхи підвищення їх фітомеліоративної ефективності
8 Сакральна вишивка угорців Закарпаття ХVII - XIX ст. (на основі матеріалів по інвентаризації реформаторських церков з 1995 - 2000 р.р.)
9 Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст
10 Сакральна творчість львівських композиторів кінця ХХ - початку ХХІ ст. у контексті провідних тенденцій сучасної релігійної музики
11 Сакральная симвология Рене Генона
12 Сакральне в творчості Михайла Бойчука
13 Сакральне та профанічне в культурно-філософській символіці Софії Київської
14 Сакральний театр у генезі театральних систем
15 Сакральный фактор в формировании правовых представлений у древних славян
16 Саксофон у музичній культурі XX століття (на матеріалі сонатної творчості зарубіжних та українських композиторів)
17 Сальвадор в умовах переходу від диктатури до демократії (70-90-ті роки XX століття)
18 Сальмонельозна інфекція у дітей - клініко-генетична та морфологічна характеристика, сучасні підходи до лікування
19 Самоактуалізація особистості як умова профільного навчання старшокласників
20 Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки
21 Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз
22 Самовизначення та самореалізація як мотив участі старшокласників у гуртковій роботі
23 Самовідтворення української політичної нації: принципи та механізми
24 Самоврядна особистість як передумова громодянського суспільства
25 Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українського суспільства
26 Самоврядування вірменської громади у місті Львові (ХІV - ХVІІІ ст.)
27 Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі
28 Самозбудні коливання лопаткових вінців турбомашин у нестаціонарному трансзвуковому потоці газу
29 Самоідентифікація студентства як процес самовизначення особистості в сучасному суспільстві
30 Самоменеджмент як засіб стратегічного розвитку людських ресурсів
31 Самоорганізація і гармонічний розвиток містобудівних систем
32 Самоорганізація історичного процесу (методологічний аналіз)
33 Самоорганізація матеріалів: науковий факт чи фантом?
34 Самоорганізація та формування низьковимірних систем при віддаленні від рівноваги
35 Самоорганізація як інституціональний механізм розвитку соціально-економічних систем
36 Самоосвіта особистості як соціокультурне явище
37 Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності
38 Самооцінка стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової активності школярів сільської місцевості
39 Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система
40 Самоочищення морського середовища від вуглеводнів нафти у прибійній зоні Севастополя
41 Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення
42 Самоподача и привлечение внимания в деловом общении
43 Самоподача и привлечение внимания в деловом общении
44 Самоподібні групи автоматів
45 Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів
46 Самосвідомість як предмет філософського аналізу
47 Самосвідомість як фактор психологічної адаптації першокурсників до навчальної діяльності
48 Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60 - 90 рр. ХХ ст.)
49 Самостійна робота учнів у процесі викладання біології в умовах СМКШ у 70 - 80 роки ХХ століття
50 Самостійницький рух на Волині в 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
51 Самотність людини як проблема сучасної європейської філософії
52 Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір
53 Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодинамічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах
54 Санаторно-курортна реабілітація дітей, часто хворіючих на гострі респіраторні захворювання, з урахуванням їх фенотипічних особливостей
55 Санаторно-курортне лiкування як один з напрямкiв фiзичної реабiлiтацiї хворих з гiнекологiчною патологiєю
56 Санаторно-курортне лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, з урахуванням вегетативних дисфункцій
57 Санаторно-курортне лікування порушень репродуктивної сфери дівчаток пубертатного віку з остеопенічним синдромом
58 Санаторно-курортне лікування хворих на артеріальну гіпертензію із застосуванням різних видів лазерного випромінювання з урахуванням адаптаційних реакцій організму
59 Санаторно-курортне лікування хлопчиків-підлітків при затриманні статевого розвитку
60 Санаційний аудит, сутність та етапи проведення
61 Санація очевидної порожнини в комплексному лікуванні різних форм перитоніту (експериментально-клінічне дослідження)
62 Санітарно-гігієнічні особливості адаптації імпортованої голштинської худоби різного походження в умовах степової зони України
63 Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых как межрегиональный информационный центр
64 Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин
65 Саногенетические аспекты физической реабилитации больных ишемической болезнью сердца на санаторно-курортном этапе восстановительного лечения
66 Санотипування: об'єктивна експертиза функціональної достатності організму в умовах спортивного удосконалення
67 Саркома матки: особливості клініко-морфологічної діагностики і тактики лікування
68 Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської України 1905-1920 рр.: особливості творення і тематичні аспекти
69 Сатировская драма на античных расписных вазах
70 Сатурн

Документы 1 - 70 из 3669
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua