От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 РR - як складова частина комунікативної політики підприємства на міжнародному ринку
2 Работа библиотек по формированию творческой личности читателя
3 Работа Библиотеки Информационного центра ООН по распространению экологической информации
4 Работа редакции газеты "Кызыл Крым" и крымскотатарской редакции при всесоюзном радиокомитете во время оккупации Крыма
5 Работа ЦГДБ им. А.П. Гайдара по формированию экологической культуры детского библиотекаря г. Москвы
6 Рабочее место читателя для доступа к электронной информации в библиотеке
7 Радикалізм хірургічного лікування раку молочної залози: особливості хірургічної техніки і профілактика ускладнень
8 Радикальні зміни в житловому законодавстві відкривають нові горизонти розвитку містобудування
9 Радикуломієлопатії, обумовлені дегенеративними стенозуючими процесами шийного відділу хребта
10 Радіальні водяні струмені-екрани для протипожежного захисту
11 Радіаційна вагомість фітоценозів лук та перелогів Чорнобильської зони відчуження на етапі пізньої фази аварії
12 Радіаційна індукція множинних хромосомних пошкоджень у рослин
13 Радіаційна стійкість галіту соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини
14 Радіаційне дефектоутворення і механічні напруження в кремнієвих структурах мікроелектроніки
15 Радіаційний вплив викидів АЕС та ТЕС України на навколишнє середовище та населення
16 Радіаційний сіалоз (клініко- експериментальне дослідження)
17 Радіаційні ефекти в польових транзисторах на базі гетеропереходів AlGaN/ GaN
18 Радіаційні поправки в процесах взаємодії електронів та адронів з врахуванням їх поляризації
19 Радіаційно індуковані зміни у печінці щурів та їх корекція лазерним випроміненням
20 Радіаційно- і термоіндуковані оптичні властивості кристалів YAlO3 та LiNbO3
21 Радіаційно-гігієнічна оцінка родовищ торфу в Україні, умов його видобування, переробки та використання на територіях, забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
22 Радіаційно-гігієнічна оцінка стану довкілля та структура доз опромінення персоналу Чорнобильської зони відчуження
23 Радіаційно-індуковані дефекти в кристалах боратів LaB3 O6 і Li6 Gd(BO3)3, активованих церієм
24 Радіаційно-індуковані дефекти монокристалів Li2B4O7:Ln(Ln=Tm, Eu, Ce)
25 Радіаційно-індуковані дефекти у кристалах складних боратів Li6~-~x Na,Mgx Gd BO3:Ce та Li6 Gd Y1~-~x Eux BO3
26 Радіаційно-індуковані зміни оптичних характеристик нанокристалічних та об'ємних напівпровідників CdS1 - x Sex
27 Радіаційно-стимульовані процеси в кристалах LiBaF3
28 Радіоадаптивна відповідь, індукована ультрафіолетовим випроміненням, у рослин
29 Радіоактивне забруднення грунтів і грунтових вод в районі об'єкта "Укриття"
30 Радіобіологічні властивості реакції надчутливості у рослин
31 Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом
32 Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від'ємним опором
33 Радіовипромінювання каскадних злив і детектування космічних променів надвисоких енергій
34 Радіовипромінювання пульсарів у декаметровому діапазоні хвиль
35 Радіогенні ефекти життєздатності клітин та механізм модифікуючої дії їх електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону
36 Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС
37 Радіогеоекологічний аналіз водокористування з місцевих водойм Полісся та півночі Лісостепу
38 Радіодіагностика магнітогідродинамічних хвиль і навколоземної плазми
39 Радіоекологічна безпека населення, що зазнає тривалої дії радіаційного фактора
40 Радіоекологічна оцінка медоносних фітоценозів Житомирського Полісся
41 Радіоекологічні аспекти формування потоків радіонуклідів в системі "грунт - рослина"
42 Радіоелектроніка в системі формування фізичних і технічних знань у середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах
43 Радіозахисні покриття із бетелу-м
44 Радіоіндукований цитогенетичний ефект і його модифікація in vitro в лімфоцитах периферичної крові осіб, які постраждали від дії факторів Чорнобильської аварії
45 Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти
46 Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи
47 Радіофізичні принципи визначення параметрів об'єктів за значеннями узагальнених власних частот
48 Радіочастотні вимірювання робочих параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників
49 Радіочастотні методи та засоби вимірювань параметрів хвилеводів із діелектричним заповненням
50 Радіочастотні методи та засоби контролю вологості зерна
51 Радянізація західноукраїнських земель у 1939 - 1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням
52 Радянізація німецьких колоній в Україні у 20 - 30-х рр. ХХ ст.
53 Радянська карально-репресивна система: 1944 - 1953 рр. (за матеріалами Волинської області)
54 Радянська Соціалістична Республіка Тавриди: Історико-правові аспекти
55 Радянський тоталітарний режим у боротьбі проти збройного підпілля ОУН і військових формувань УПА (1944 - 1953)
56 Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939 - 1954 рр.): організація, дислокація, структура
57 Радянсько-фінська війна 1939 р.
58 Радянсько-югославський конфлікт 1948 - 1956 років: передумови, етапи і наслідки
59 Развивающиеся рынки
60 Развитая информационно-библиотечная инфраструктура как важный социальный инструмент предотвращения кризисной ситуации в Центральной Азии
61 Развитие БЕН РАН как федерального информационного центра в области естественных наук
62 Развитие военного судостроения на Черном море в 1906-1917 гг
63 Развитие Интернет-версии системы "Наука России"
64 Развитие информационных технологий и процессы глобализации
65 Развитие концепций экодизайна в контексте общих проблем экологии
66 Развитие кооперативной торговли Крыма (1921 - 1926 гг.)
67 Развитие корпоративных информационных систем и технологий в библиотеках Беларуси
68 Развитие международного бизнеса
69 Развитие межрегиональной электронной сети библиотек для слепых России
70 Развитие мышления, как средство повышения гуманизации и духовности спортсмена

Документы 1 - 70 из 3263
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua