От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 П'єзо- та акустооптика променевостійких кристалів BaB2O4, Li2B4O7 та CsLiB6O10
2 П'єзоелектричні перетворювачі гідродинамічних тисків витратомірів рідких та газоподібних середовищ
3 П'єзоопір у тонких шарах і мікрокристалах кремнію та германію p-типу провідності і сенсори на їх основі
4 П'єси О.С.Пушкіна "Борис Годунов" та "Русалка": Актуалізація в жанрі лібретто
5 П'ятихвилинні коливання в локальних сонячних утвореннях: гранулах, порулах, плямах
6 П.А. Сорокин: Эволюция социокультурных стилей
7 П.И. Пестель: к вопросу о программе декабриста
8 П.І.Чайковський: діалектика особистості і стилю
9 П.Куліш і Я.Головацький:
10 П.П. Шмидт: "Красный лейтенант" или "социалист вне партий"?
11 Паблик Релейшн
12 Паблик Рилейшенз в сфере предпринимательства на Украине
13 Паблик рилейшнз (ПР) и электоральное поведение
14 Паблік рилейшнз Збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин
15 Павел Жолтовский - выдающийся представитель украинской когорты историков искусства и музеологов ХХ ст.
16 Павел Флоренский и Василий Кандинский: лики прекрасного
17 Павло Кислий, Чарльз Вайс "Становлення парламентаризму в Україні". На тлі світового досвіду.
18 Павлуцький Г.Г. як дослідник вітчизняної архітектури
19 Паводки, повені, сельові потоки
20 Павуки (Aranei) природних та трансформованих територій південного сходу України (фауна та екологія)
21 Павуки родини Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) фауни Криму
22 Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї пол. XVIII-XIX століть (передумови, напрями, закономірності архітектурного розвитку)
23 Палацово-паркові ансамблі Полтавщини ХVІІІ - ХІХ століть
24 Палеовікові геомагнiтні варіації та магнітохронологія пізньольодовиків'я - голоцену
25 Палеогеография Крыма в свете новейших карстолого-спелеологических исследований
26 Палеогеографічні умови верхньоплейстоценового лісонагромадження Волино-Поділля (на основі фауни молюсків)
27 Палеогеографічні умови утворення травертинів Поділля
28 Палеозойські вулканогенні формації Північно-Східної Фергани
29 Палеосейсмичность горного Крыма в геологических памятниках и проблема сейсмогравитационной опасности
30 Палестина в международных отношениях после окончания I мировой войны
31 Палестинская проблема в международном переговорном процессе (вторая половина 80-х гг. ХХ века)
32 Палестинська проблема в зовнішній політиці США наприкінці 80-х - 90-ті роки
33 Палестинська проблема в зовнішній політиці США наприкінці 80-х-90-ті роки
34 Паливна промисловість України. Основні проблеми і перспективи розвитку
35 Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку
36 Паливно енергетичний комплекс України
37 Паливно-енергетичний комплекс України
38 Паливно-енергетичний комплекс України
39 Паливно-енергетичний комплекс України
40 Паливно-енергетичний комплекс України. Основні проблеми та перспективи розвитку
41 Паліативне лікування первинних неорганних злоякісних новоутворень заочеревинного простору й очеревини
42 Паліативні операції в лікуванні виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею
43 Паліноморфологія родини Amaranthaceae
44 Пам'ятки Андріївського узвозу
45 Пам'ятки історичної думки Гетьманщини у складі рукописних збірників XVIII - початку XIX ст.
46 Пам'яткоохоронна діяльність Церкви в контексті національно-культурного руху в Галичині (кінець XIX - XX ст.)
47 Памяти Сергея Максимовича Солодовника - педагога, художника и человека
48 Памятник природы "Глыба пермских известняков" на Симферопольском водохранилище, как элемент ландшафтной структуры Крымского предгорья
49 Памятник природы гора болгатур как элемент оползневой сейсмо-гравитационной и ландшафтной структуры Южного берега Крыма
50 Памятные музыкально-исторические места Крыма
51 Пам'ятки епохи Київської Русі на території Києва
52 Пам’ятки архітектури Києва
53 Пам’ятки другої Севастопольської оборони “
54 Пам’ятки кам’яного віку в Україна
55 Пам’ятки кам’яного віку в Україна
56 Пам’ятки та пам’ятні місця народної армії Махна
57 Пам’ятники МАУПа
58 ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ ІВАНА ФРАНКА В УКРАЇНІ
59 Пам’ятні місця та пам’ятники першої оборони Севастополя 1853-1856 рр.
60 Пам’ять, види пам’яті, властивості, процеси
61 Панас МИРНИЙ
62 Панель задач операційної системи Windows, її призначення та використання
63 Панський маєток на Східному Поділлі наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст.: соціально-економічні та етноконфесійні відносини
64 Паперова промисловість України (ХVІ - ХХ ст.)
65 Паперові грошові знаки і бони Східної Галичини 1914 - 1920 рр.
66 Паперові грошові знаки та бони Волині 1914 - 1921 рр. як історико-економічне джерело і об'єкт боністики
67 Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна характеристика в різні періоди після Чорнобильської катастрофи
68 Папська революція
69 Параанальний аденіт у собак (патогенез і патогенетичні методи лікування)
70 Параболічне рівняння на рімановому многовиді

Документы 1 - 70 из 5897
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua