От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Н-модель алгоритму і універсальна SH-модель обчислювача та їх використання для дослідження комп'ютерних засобів
2 Н.В.Пігулевська - історик Візантії
3 Н.Д. Кондратьев и проблемы исследования динамики социально-экономических циклов
4 н/д
5 н/д
6 н/д
7 На допомогу магістрам, аспірантам та здобувачам наукових ступенів і звань
8 На новому напрямі нафтогазорозвідки
9 На пути к созданию концепции Национальной электронной библиотеки
10 На пути к созданию электронной библиотеки: использование электронных и сетевых ресурсов в Библиотечно-информационном комплексе Финансовой академии при Правительстве РФ
11 На пути к тезаурусу: Проблемы систематизации и предметизации при создании электронных БД по искусству
12 На пути к электронной библиотеке
13 На рівні світових досягнень
14 На службе народу
15 На шляху до відродження: українська книжкова графіка початку ХХ століття
16 Наближена нелінійна теорія релятивістських та нерелятивістських автофазних приладів надвисоких частот
17 Наближені методи розв'язування абстрактної задачі Коші
18 Наближення (psi, beta)-диференційовних функцій тригонометричними поліномами
19 Наближення phi-інтегралів функцій, заданих на дійсній осі
20 Наближення алгебраїчними многочленами деяких класів диференційованих функцій
21 Наближення вітчизняної системи врядування до європейських стандартів: регіональний рівень
22 Наближення гармонійними та бігармонійними інтегралами Пуассона на класах (psi, beta)-диференційовних функцій
23 Наближення гіпергеометричних функцій Лаурічелли гіллястими ланцюговими дробами
24 Наближення голоморфних функцій багатьох змінних в полікрузі та в одиничній кулі в Cm
25 Наближення класів(псі, бета)-диференційовних функцій лінійними методами
26 Наближення неперевних періодичних функцій сумами Валле - Пуссена
27 Наближення операторами Валле - Пуссена функцій, визначених на дійсній осі
28 Набліження функцій поліномами у просторі Lp, o
29 Набуття права власності в цивільному праві України
30 Набуття та передання авторських прав на комп'ютерні програми
31 Набухаючі грунти як основи фундаментів будівель та споруд у північно-східних регіонах Сирії
32 Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок
33 Наведена анізотропія та релаксаційні ефекти в аморфних халькогенідах
34 Навигатор БелСХБ по отраслевым Web ресурсам AgroWebBelarus в условиях бедного наполнения национального Web-пространства
35 Навчальна книга як засіб родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919 - 1939 рр.)
36 Навчальна література з історії кінця 80-х-90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз
37 Навчальна практика як засіб реалізації прикладної спрямованості навчання математики в основній школі
38 Навчальні заклади освіти України 50-80-х років ХХ ст.: історіографія
39 Навчально-ігрове середовище як важливий чинник виховання емоційно-вольових якостей молодших школярів на уроках фізичної культури
40 Навчально-інформаційне середовище як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів старшої школи у процесі навчання інформатики
41 Навчання аудіювання англомовних драматичних творів студентів старших курсів мовних спеціальностей
42 Навчання вітчизняній історії як засіб формування рис громадянськості старшокласників
43 Навчання дев'ятикласників основ правознавства з використанням інформаційно- комунікаційних технологій
44 Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних відеокурсів (англійська мова, ІІ курс мовного вищого закладу освіти)
45 Навчання з охорони праці
46 Навчання і виконавство на духових інструментах в Братствах, Глухівській музичній школі і Харківському колегіумі в період розвитку музичної грамотності і освіти в Україні в першій половині XV - XVIII століттях
47 Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови
48 Навчання молодших школярів розв'язувати математичні завдання підвищеної складності
49 Навчання плаванню дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату з використанням методів контролю
50 Навчання тактико-спеціальним діям щодо засобів нападу, що використовуються супротивником
51 Навчання у ранньому віці
52 Навчання учнів соціальної історії в середніх школах країн - членів Ради Європи
53 НАВЧАННЯ, ІНСТРУКТУВАННЯ, ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
54 Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України
55 Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав і свобод громадян в сфері адміністративної юрисдикції
56 Нагляд як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні
57 Нагляд, як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні
58 Нагромадження капіталу в системі розширеного відтворення в економіці України
59 Нагромадження капіталу в суспільному відтворенні трансформаційних економік
60 Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України
61 Надання повної дієздатності неповнолітнім особам
62 Надання повної дієздатності неповнолітнім особам
63 Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект
64 Надбання і втрати України на протязі 10 років незалежності, історичний аналіз
65 Надвисокочастотні спектральні і релаксаційні характеристики магнітостатичних хвиль і коливань в анізотропних шаруватих структурах
66 Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914 - 1918 рр.)
67 Надекспресивне інтонування в контексті сучасної хорової творчості
68 Надземна фітомаса та депонований вуглець осикових деревостанів Східного Полісся України
69 Надійність будівельних конструкцій відповідальних об'єктів при впливі особливого виду динамічного навантаження
70 Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень

Документы 1 - 70 из 1255
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua