От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 М'які виміри та м'які обчислення в проектному менеджменті об'єктів містобудування та їхні тензорні моделі
2 М'якуни у живленні земноводних заходу України
3 М'ясна продуктивність бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних системах вирощування в умовах Прикарпаття
4 М'ясна продуктивність бугайців при відгодівлі під впливом штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення
5 М'ясна продуктивність та адаптаційні особливості бичків різних порід в східному регіоні України за умов енергоресурсозаощадження
6 М-членне тригонометричне наближення класів Lbeta, ppsi функцій багатьох змінних
7 М. С. ГРУШЕВСКИЙ: КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8 М.В.Шарлемань та його внесок в розвиток біології в Україні
9 М.Грушевський і українська історична наука (1880-ті рр. XIX - початок XX ст.): історіографія проблеми
10 М.Кузмін та російський емоціоналізм 1920-х років (проблема подолання кризи мистецтва)
11 М.Лисенко і Ф.Шопен у контексті українсько-польських культурних зв'язків
12 М.М. Ковалевський – соціолог
13 М.Н.Петровський та його внесок в українську історичну науку 20-х - початку 50-х рр. XX століття
14 М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого
15 М.П.Драгоманов - дослідник історії суспільно-політичного руху ХІХ століття в Україні
16 М.Ф.Кащенко - вчений, педагог, організатор науки (1855 - 1935)
17 Магдебурзьке право Центрально-Східної Європи XIII-XVIII ст. в українській та польській історіографії
18 Магдебурское право и особенности применения в Украине
19 Магдебурське право
20 Магічний реалізм як дискурс постмодернізму
21 Магнетопружні ефекти в двовимірних квантових феромагнетиках
22 Магнитное поле в трёхфазных пространственных стыковых магнитных системах
23 Магнітна анізотропія докембрійських гранітоїдів (на прикладі Середньопридніпровського блока Українського щита)
24 Магнітна анізотропія порід і використання її для розв'язку структурних задач
25 Магнітна модель земної кори південного заходу Східно-Європейської платформи
26 Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України
27 Магнітна сприйнятливість кристалів з виродженими електронними енергетичними зонами
28 Магнітна структура епітаксіальних плівок ферит-гранатів в просторово-неоднорідних магнітних полях
29 Магнітна структура та властивості штучно створених нано- та гетерогенних матеріалів
30 Магнітне впорядкування в сплавах з пам'яттю форми
31 Магнітне лінійне двозаломлювання звуку у бораті заліза
32 Магнітний коерцитиметричний контроль технічного стану зварних з'єднань
33 Магнітні поля зірок пізніх спектральних типів
34 Магнітні та електричні властивості неоднорідних манганітових сполук зі структурою перовскіту
35 Магнітні та транспортні властивості гранульованих надпровідників другого роду
36 Магнітні, транспортні і резонансні властивості самодопійованих та допійованих кальцієм манганітів
37 Магнітно-реагентне очищення води в магнітних відстійниках сотової структури
38 Магнітно-резонансна томографія в диференційній діагностиці нирково-клітинного раку, плануванні органозберігаючих та розширених хірургічних втручань
39 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці легеневої гіпертензії
40 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці пухлин задньої черепної ямки
41 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці ревматоїдного артрита
42 Магнітно-резонансна томографія в ранній діагностиці гострого ішемічного інфаркту головного мозку
43 Магнітно-резонансна томографія і магнітно-резонансна ангіографія в діагностиці захворювань судин головного мозку
44 Магнітолазеротерапія в комплексному лікуванні хворих в гострому періоді ішемічного інсульту
45 Магнітомеханічний ефект в кристалах кремнію
46 Магнітооптичні дослідження нецентроантисиметричних антиферомагнетиків
47 Магнітооптичні ефекти в напівмагнітних напівпровідниках на основі телуриду ртуті
48 Магнітооптичні ефекти в шаруватих структурах з неколінеарними намагніченостями шарів
49 Магніторезонансні властивості гранульованих низькорозмірних наноструктур
50 Магнітостатичні поля в осердях із пластин анізотропної електротехнічної сталі
51 Магнітотерапія та альфакальцидол у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
52 Магнітофорез брому та магнітотерапія в реабілітації хворих з синдромом вегето-судинної дистонії, що зумовлений закритою черепно-мозковою травмою та церебральним арахноїдитом
53 Мадридская конференция: начало мирного процесса
54 Мажоритарна система виборів
55 Мазепа Іван Степанович
56 МАЙБУТНЄ СОЦІОЛОГІЇ
57 Майбутнє та подальший розвиток діяльності міжнародного кооперативного альянсу
58 Майже додатні інтегральні методи підсумовування
59 Майже періодичні розв'язки алгебраїчних та інших функціональних рівнянь
60 Майнове страхування в Україні
61 Майновий найм (оренда)
62 Майновий стан в перехідному суспільстві як фактор соціального розшарування
63 Майнові правовідносини батьків і дітей, інших членів сім'ї та родичів
64 Майнові правовідносини жінки та чоловіка, які перебувають у фактичному шлюбі, за законодавством України
65 Майстерність Джека Лондона-новеліста
66 Майстри художнього плетіння Поділля та півдня України
67 Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами
68 Макроекономіка
69 макроекономіка
70 Макроекономіка

Документы 1 - 70 из 3813
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua