От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Л. М. Толстой і родина Вернадських
2 Лабораторна з інформаційних систем
3 Лабораторний практикум як частина дистанційного курсу з інформатики
4 Лабораторні дослідження вертикальних відстійників з перегородкою
5 ЛАГИ В ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЯХ
6 Ладоінтонаційна ситуаційність в музиці сучасних українських композиторів
7 Лазерна діагностика самоподібних оптично-неоднорідних об'єктів
8 Лазерна діагностична система на основі аналізу індикатриси розсіяння крові
9 Лазерна кореляційна спектроскопія в диференційній діагностиці пієлонефриту
10 Лазерна кореляційна спектроскопія крові як метод фармакологічного скринінгу
11 Лазерна поляриметрія об'єктів з ізотропною деполяризацією
12 Лазерна поляриметрія світлорозсіюючих об'єктів і середовищ
13 Лазерна спектрофотополяриметрія біологічних тканин людини в розробці об'єктивних критеріїв визначення давності настання смерті та часу утворення гематом
14 Лазерная корреляционная спектроскопия ротоглоточных смывов как интегральный метод оценки эффективности реабилитации больных ишемической болезнью сердца
15 Лазерне поляризаційне картографування біологічних тканин: статистичний і фрактальний підходи
16 Лазерні інформаційні технології синтезу робастних автоматичних систем управління
17 Лазерно-десорбційна мас-спектрометрія комплексів біометалів з органічними лігандами на поверхні вуглецьвмісних матеріалів
18 Лазеротерапія при гострому післяродовому ендометриті у корів
19 Лазеротерапія та поліоксидоній в комплексному лікуванні герпесвірусних уражень нервової системи
20 Ламініт у високопродуктивних корів (етіологія, патогенез, лікування і профілактика)
21 Ландшафт в архітектурному образі європейських міст
22 Ландшафт як архетипний чинник формотворення (на прикладах північноамериканської та західноєвропейської шкіл вантажного автомобілебудування)
23 Ландшафтний аналіз індустріально-урбанізованих територій (на прикладі міста Дніпропетровська)
24 Ландшафтний кадастр Українського Мармарошу
25 Ландшафтно-геоекологічне значення міграції важких металів у системі "грунт-рослина"
26 Ландшафтно-геохімічне обгрунтування мережі агроекологічного моніторингу (на прикладі Київської області)
27 Ландшафтно-екологічний аналіз агрогеосистем для цілей управління
28 Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва і Берліна)
29 Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)
30 Ландшафтно-екологічний аналіз та оцінка території для цілей садівництва (на прикладі Хотинської височини)
31 Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища (на прикладі м.Рівного)
32 Ландшафтно-екологічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних резерватів (на прикладі української частини міжнародного біосферного резервата "Східні Карпати")
33 Ландшафтно-композиційні особливості формування архітектурного образу Києва Х - початку ХХ століть
34 Ландшафтно-урбанізаційні системи України
35 Ландшафтное обоснование водоохранных зон Чернореченского водохранилища и бассейна реки Черной
36 Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону)
37 Ландшафтознавчі основи оптимізації природно-заповідного фонду Миколаївської області
38 Лапароскопічна апендектомія з використанням методу електрозварювання біологічних тканин (клініко-експериментальне дослідження)
39 Лапароскопічна герніопластика в лікуванні хворих з пахвинними грижами
40 Лапароскопічна діагностика та лікування ектопічної трубної вагітності із збереженням маткової труби (клініко-експериментальне дослідження)
41 Лапароскопічна хірургія товстої кишки
42 Лапароскопічна холецистектомія при гострому калькульозному холециститі
43 Лапароскопічне та комбіноване з агоністами гонадотропін- рилізинг гормону лікування хворих з ендометріозом III-IV стадії
44 Лапароскопічні методи хірургічного лікування захворювань товстої кишки
45 Лапароскопічні методики в лікуванні гострого панкреатиту
46 Лапароскопічні органозберігаючі операції в лікуванні міоми матки
47 Лапаростомія та гірудотерапія в комплексному лікуванні перитоніту у дітей
48 Латеральна терапія внутрішніх захворювань (клініко-патогенетичне обгрунтування)
49 Латеральний гіпоталамус і префронтальна кора в організації довільних рухів
50 Латинська мова
51 Латинськомовний текст у церковному житті України кінця XVI-XVII ст. (на матеріалі документації Греко-католицької церкви)
52 Лаферон в комплексній терапії хронічного урогенітального хламідіозу
53 Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації)
54 Легендарный "Покров": проблема "Редупликации"
55 Легітимація як категорія феноменологічної соціології
56 Легітимізація соціальної нерівності як чинник конституювання соціального порядку
57 Легкотопкі світлозабарвлені склоемалі для електростатичного нанесення на сталь
58 Лежкоздатні і споживні властивості сортів картоплі вітчизняної селекції
59 Лейкоз великої рогатої худоби (клініко- експериментальне обгрунтування засобів і методів боротьби)
60 Лейкотриєни крові дітей, хворих на бронхіальну астму, на фоні сучасної терапії
61 Лейоміома матки (клініка, патогенез, діагностика та лікування)
62 Лейоміома матки при вагітності і після пологів (патогенез ускладнень, профілактика, лікування у вагітних та породіль)
63 Лексика грузинського походження в українській мові
64 Лексика на позначення наукових понять з мовознавства у пам'ятках української мови XVI-XVII ст.
65 Лексика народної медицини і лікувальної магії у степових говірках Дніпро-Бузького межиріччя
66 Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій половині XIX - на початку ХХ століття
67 Лексика права у старослов'янській та давньоруській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуалізації
68 Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини (Харківщини)
69 Лексика українського народно-сценічного танцю
70 Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології

Документы 1 - 70 из 469
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua