От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 З досвіду використання творів живопису на уроках української літератури
2 З досвіду створення баз даних і мультимедійних композицій
3 З історії новаторської архітектури 1920-х -початку 30-х років
4 З історії розвитку ремесел і промислів Вінниччини
5 З історії розвитку реставраційної справи в Україні
6 З історії спроб створення порто-франко на Кримському півострові в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст
7 З історії становлення кримської організації українського товариства охорони пам'яток історії та культури в другій половині 60-х рр. ХХ ст
8 З питань підготовки дизайнерів одягу
9 З позицій постмодерністської раціональності (Нові підходи до дослідження промислових територіальних систем)
10 З'єднання елементів з деревинно-шаруватого пластику в ізоляційних несучих конструкціях
11 З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських установ (1874-1918 рр.)
12 З'ясування особливостей патогенезу опікового шоку та оптимізація його інтенсивної терапії у дітей (експериментально-клінічне дослідження)
13 За якими критеріями, на Вашу думку, можна оцінити стратегію Інституту туризму ФПУ
14 Забезпеченість водорозчинними вітамінами та імунологічні порушення при неврологічних проявах остеохондрозу поперекового відділу хребта
15 Забезпеченість еритропоетином та стан депо заліза і міді у недоношених новонароджених з ранньою анемією
16 Забезпеченість лікувальних закладів України компонентами та біопрепаратами донорської крові та обгрунтування реорганізації служби крові
17 Забезпеченість організму водорозчинними вітамінами (B1, B2, B6, PP, С) як критерій діагностики та ефективності лікування алкогольного захворювання печінки
18 Забезпечення адвокатурою конституційного права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України
19 Забезпечення безкровних оперативних втручань в абдомінальній хірургії у осіб похилого віку
20 Забезпечення безпеки примагістральної території з малоповерховою забудовою за чинником шуму
21 Забезпечення взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати на промислових підприємствах
22 Забезпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції
23 Забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування
24 Забезпечення вимог кредиторів і мораторій на задоволення вимог кредиторів
25 Забезпечення високої якості швейних виробів з натурального хутра на основі системного підходу та принципів оптимізації
26 Забезпечення внутрішньоденної ліквідності в системах міжбанківських розрахунків Європейського Союзу (на прикладі ТАРГЕТ)
27 Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції
28 Забезпечення дігностованості аналогових пристроїв перетворення сигналів на етапі автоматизованого проектування
29 Забезпечення доступу до інформації на компактних оптичних дисках засобами локальної мережі у національній бібліотеці України Iм. В. I. Вернадського
30 Забезпечення екологічного маркетингу на промисловому підприємстві
31 Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією
32 Забезпечення екологічної безпеки та енергозбереження при роботі підкачувальних зрошувальних насосних станцій (на прикладі водогосподарчого комплексу Автономної Республіки Крим)
33 Забезпечення економічної безпеки держави в транзитивній економіці
34 Забезпечення економічної безпеки експортної діяльності промислового підприємства
35 Забезпечення економічної безпеки України в контексті транснаціоналізації високотехнологічного сектору економіки
36 Забезпечення економічної безпеки України у сфері оборони
37 Забезпечення ефективної автономної роботи задаючих кварцових генераторів систем тактової синхронізації цифрових мереж зв'язку на основі модуляційного методу
38 Забезпечення ефективності використання каналів та пристроїв мережі синхронізації в режимі напруженої роботи
39 Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту
40 Забезпечення ефективності нововведень в промисловості в умовах перехідної економіки
41 Забезпечення ефективності організаційної структури управління промислового підприємства
42 Забезпечення ефективності транспортного обслуговування туристів
43 Забезпечення ефективності функціонування підприємств в умовах невизначеності
44 Забезпечення ефективності функціонування регіонального буряковоцукрового підкомплексу
45 Забезпечення законності в діяльності митних органів
46 Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов'язаних з відповідальністю
47 Забезпечення застосування колізійної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід закону в міжнародному приватному праві
48 Забезпечення інструментального комплексного моніторингу внутрішнього опромінення дорослого населення України (на прикладі аварії на ЧАЕС)
49 Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США)
50 Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі підвищення освітнього рівня персоналу
51 Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: стратегічні аспекти
52 Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів
53 Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні
54 Забезпечення кримінально-процесуального статусу особи, засудженої судами України до позбавлення волі
55 Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням надійності пожежної техніки та устаткування
56 Забезпечення людського розвитку через механізми бюджетного регулювання
57 Забезпечення надійності електробурового обладнання при бурінні свердловин
58 Забезпечення надійності сільськогосподарських машин і технологічних комплексів
59 Забезпечення надійності спеціальних промислових будівель
60 Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження)
61 Забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України
62 Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу
63 Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові аспекти)
64 Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади
65 Забезпечення прав і свобод людини у процесі соціально-політичного реформування українського суспільства
66 Забезпечення прав та законних інтересів особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину
67 Забезпечення прав та законних інтересів суб'єктів кримінального судочинства у досудових стадіях в Україні та Федеративній Республіці Німеччині: порівняльний аспект
68 Забезпечення прав, свобод та реалізації обов'язків громадян в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів
69 Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального судочинства
70 Забезпечення продовольчої безпеки України в умовах реформування і регулювання аграрного сектора економіки

Документы 1 - 70 из 1409
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua