От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення)
2 Жанр Куанхо: традиції та сучасність
3 Жанр перекладу та його різновиди в сучасному бандурному мистецтві
4 Жанр реквієму в хоровій творчості українських композиторів порубіжжя тисячоліть
5 Жанр транскрипції в системі індивідуального композиторського стилю
6 Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д.Поліщука)
7 Жанрова модифікація канону молитви в ліриці XVII-ХХ століть
8 Жанрова поетика М. Сидельникова в аспекті взаємозв'язку слова та музики
9 Жанрова своєрідність прози Віктора Некрасова
10 Жанрова своєрідність творів Михайла Арцибашева
11 Жанрова система народно-пісенної культури Китаю
12 Жанровий генезис виконавського діалогу в музиці (на матеріалі камерно-вокальної творчості)
13 Жанровий канон Православної Літургії (на матеріалі Літургій українських та російських композиторів кінця XIX - початку XX століть)
14 Жанровий пошук у балетній музиці В.Губаренка
15 Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення
16 Жанрово-стильовий пошук в оперній творчості Жюля Массне (на прикладі опер "Манон" та "Вертер")
17 Жанрово-стильові моделі у фортепіанній творчості львівських композиторів XX століття
18 Жаростійкий газобетон на основі лужного алюмосилікатного зв'язуючого
19 Жаростійкий конструкційно-теплоізоляційний матеріал на основі техногенних продуктів металургії
20 Жаростійкі лужні в'яжучі і бетони підвищеної термостійкості
21 Женские учебные заведения в меннонитских колониях юга Украины в конце XIX - начале ХХ вв.
22 Женщина в меняющемся мире
23 Женщина в мире спорта: взгляд спортивного социолога
24 Жерар Дебрьо
25 Живая материя и человек в свете некоторых современных естественнонаучных данных
26 Живой уголок для Снежного барса: новая инициатива в области автоматизации школьных библиотек
27 Живопис та образотворче мислення людини
28 Живопись викторианской эпохи в Англии. История создания прерафаэлитского братства
29 Жизненные приоритеты и чтение молодежи
30 Жизненный цикл документа в электронных коллекциях фундаментальной библиотеки РГПУ им. А.И. Герцена (технологический и правовой аспекты)
31 Жизнь и деятельность Таврического муфтия Али Хункалова
32 Жилищное строительство : новый этап старых традиций
33 Жилищные правоотношения на оккупированном фашистами Крымском полуострове
34 Жирнокислотний склад ліпідів мембран еритроцитів хворих на хронічний гломерулонефрит в динаміці лікування
35 Жирнокислотний склад ліпідів печінки та скелетних м'язів коропів при додаванні до раціону продуктів олійного виробництва
36 Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові і молока при використанні у раціонах корів жирових добавок рослинного походження
37 Жити за Заповідями — це безпрограшно
38 Житомирська земля за козацьких часів (кінець XVI-середина XVII ст.)
39 Житомирська земля за часів Київської Русі
40 Житомирська земля за часів монголо-татарської навали і литовської доби
41 Житомирщина - батьківщина геніального І. Огієнка
42 Життєва компетентність особистості: концептуальні засади та соціальні виміри
43 Життєвий досвід і наукові знання в навчанні та вихованні особистості
44 Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка
45 Життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка. Значення «Кобзаря» Т. Шевченка для української культури
46 Життєвий рівень міського населення Правобережної України (1900 - 1914 рр.)
47 Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження
48 Життєвий світ людини та переживання нею стану самотності як предмет філософського аналізу
49 Життєвий та творчий шлях Луіша де Фрейташа Бранку в контексті розвитку португальської музичної культури кінця ХІХ - початку ХХ століття
50 Життєвий цикл і паразитарна система нематоди Dicheilonema rheae (Owen, 1843) (Filariata: Diplotriaenidae) в умовах заповідника "Асканія-Нова"
51 Життєвий шлях і науковий доробок А.П.Ковалівського (1895-1969 рр.)
52 Життєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського (1907 - 1945 рр.)
53 Життєвий шлях та науково-громадська діяльність В.Я.Шульгіна (1821 - 1878 рр.)
54 Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870 - 1939)
55 Життєві кризи особистості
56 Життєві стадії та цикли організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу в організації
57 Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин
58 Життєдіяльність гіллястовусих ракоподібних в умовах впливу біологічно активних речовин
59 Життєздатність популяцій трав'яних багаторічників
60 Життя Сократа
61 Життя як цілісність: соціально-філософський аналіз
62 Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К.Рєдіна (1863 -1908 рр.)
63 Жінка в українській селянській сім'ї другої половини XIX - початку ХХ століття: гендерні аспекти
64 Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності
65 Жінка-лідер, жінка-політик
66 Жінки в історії української культури другої половини XX століття
67 Жінки Донбасу у громадсько-політичному житті в середині 50-х - першій половині 60-х років ХХ ст.
68 Жінки та індустріалізація в Україні (1929 - 1938 рр.)
69 Жіноцтво в соціально-економічному та політичному житті США з кінця XVIII ст. до 1920 р. (проблема досягнення рівноправності)
70 Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми)

Документы 1 - 70 из 87
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua