От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы
1 Д. Донцов – літературознавець
2 Д.І.Трайтак про розвиток пізнавальних інтересів учнів до біології
3 Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини)
4 Давнє чинбарство на території України за археологічними даними
5 Давньогрецька культура
6 ДАВНЬОГРЕЦЬКА ПРОЗА
7 Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих)
8 Давньоруська держава
9 Давньоруська Київська держава
10 Давньоруське Пониззя середини XII - середини XIII ст.: соціально-економічний, військово-політичний і культурно-духовний аспекти
11 Дайте визначення адміністративної відповідальності, розкрийте її особливості та підстави
12 Дайте визначення предмету адміністративного права
13 Дайте власну оцінку таким версіям виникнення грошей
14 Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на спелеологічному спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вище означеної тематики
15 Далекий порядок та магнітна релаксація в системах однодоменних наночастинок
16 Дарунок та віддяка у контексті християнської та постмодерністської антропологій
17 Даталогічні інформаційні системи
18 Дати оцінку показників дебіторської та кредиторської заборгованості
19 Дати перелік і короткий зміст основних видів аудиторських послуг
20 Дати характеристику етапів підготовки, проведення та завершення експерименту
21 Датчики Холла на основе структур GaAs, полученных низкотемпературной ЖФЭ из расплавов Bi
22 Два лінійних інваріантних співвідношення в задачах динаміки твердого тіла, яке має нерухому точку
23 Два методи вимірювання індуктивності котушки
24 Два уровня бытия и любви в контексте мистического опыта просветления
25 Две попытки построить тонкий мост над интернетной пропастью между "нами" и "ними"
26 Две функции Интернета и перспективы его использования для библиотек
27 ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
28 Двигатель постоянного тока индукторного типа для передачи вращения в герметичный объем
29 Двигательная активность - основа здорового образа жизни
30 Двовимірна задача теорії пружності для кусково-однорідних тіл з отворами та тріщинами
31 Двовимірна математична модель та метод розрахунку руху рідини у вузлах розгалуження відкритих потоків
32 Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин у відкритих потоках
33 Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень
34 Двовимірний скінченноелементний аналіз контактних задач із врахуванням теплообміну
35 Двовимірні динамічні системи з імпульсною дією
36 Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами
37 Двовимірні задачі електропружності для півпростору та шару з отворами та тріщинами
38 Двовимірні задачі магнітопружності для багатозв'язних середовищ
39 Двовимірні задачі теорії пружності для клинових систем із тонкими, радіально розташованими дефектами
40 Двовимірні задачі термоелектро- та термомагнітопружності
41 Двовимірні статичні та стаціонарні хвильові поля у кусково-однорідних п'єзокерамічних тілах
42 Дводзвонова установка відтворення та вимірювання об'єму газу для повірки лічильників газу
43 Двоетапне формування заднього проходу при захворюванні на рак прямої кишки
44 Двозаломлення та гіротропія кристалів LiNbO3 та NaBi(MoO4)2 при аксіально-тензорних деформаціях
45 Двокоординатні електричні машини для систем локації та слідкування
46 Двокрилі фітофаги овочевих культур та заходи для обмеження їх чисельності в приватних господарствах Центрального Лісостепу України
47 Двоплощинний накістковий остеосинтез при переломах кісток подвійною деротаційною пластиною з обмеженим контактом
48 Двопоршневий розчинобетононасос із примусовим завантаженням
49 Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв
50 Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв
51 Двостороннє ендопротезування кульшових суглобів
52 Двосторонні відносини Україна – Канада
53 Двосторонні методи дослідження крайових задач
54 Двостулкові молюски та їх ендобіонти як компонент гідропаразитарних систем
55 Двохпараметрична параметризація вертикальної турбулентної дифузії атмосферних аерозольних домішок
56 Двухзонное регулирование угловой скорости электропривода навивающего устройства при частотном управлении
57 Двухуровневый программный комплекс для автоматизации централизованных библиотечных систем
58 Двухфазная одно-двухслойная двухскоростная полюсопереключаемая обмотка
59 Де які аспекти теоретичних підходів до оцінки рекреаційного потенціалу Криму
60 Дебютантна сексуальна дисфункція у чоловіків: психосоматичні співвідношення і психотерапія
61 Девелоперські компанії на ринку нерухомості
62 Девиантное поведение, суицид
63 Девіантна поведінка суб'єктів господарювання у трансформаційній економіці
64 Девіантне мислення як фактор культурної динаміки
65 Девіантність як предмет соціально-філософського аналізу
66 Дегенеративно-запальні захворювання суглобів у шахтарів (розповсюдженість, особливості перебігу, діагностика, питання патогенезу, лікування)
67 Дегустация вин
68 Дегустация вин
69 Дедуктивний метод моделювання несправностей для синтезу тестів цифрових систем, що реалізовані у програмувальній логіці
70 Дедуктивно-паралельне моделювання несправностей на моделях цифрових систем, що реконфугуруються

Документы 1 - 70 из 2150
Следующие >>>
© 2007-2016 vbs.com.ua