От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «рефераты курсовые дипломные для скачивания»
1 Загальні передумови та економічні причини необхідності виникнення кредиту
2 Значення та функції комунікацій в інформаційному суспільстві
3 Значення та функції комунікацій в інформаційному суспільстві
4 Зовнішнє середовище бізнесу
5 Інвестування
6 Історичний аспект римського права.
7 Історичний генезис соціальних спільностей (рід, плем"я, народність, нація);
8 Історичні передумови виникнення кейнсіанства
9 Історія підприємства
10 К/р автоматизвція робочого місця бухгалтера і аудит
11 К/р з управління бізнесом
12 Какие основные элементы
13 Карл Павлович Брюллов
14 Класифікаційні методи кодування. Поняття класифікації, класифікаційних ознак, класифікаційних групувань.
15 Класифікація правової норми
16 Конкретно соціальне дослідження
17 Консервативний напрямок політичної думки (В.К. Липинский)
18 Конституційні і культурні (духовні) права громадян України
19 Контрольна з менеджменту
20 концепції сучасного природознавства
21 Лізинг
22 Логічна характеристика поняття за обсягом
23 Макроекономіка
24 Менеджмент
25 МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЮ
26 МЕТОДОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОГО ПІЗНАННЯ
27 Методологія організації імпортних операцій
28 Мировая политика и международные отношения
29 Міжнародні монополії ТНК і ТНБ
30 Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
31 Місце токсикантів у екологічних системах
32 Мораль як основний предмет етики
33 Мотивація і стимулювання працівників на ринку праці
34 навчальної дисципліни “Вступ у спеціальність”: задачі дисципліни. Роль і місце економічної служби на підприємствах різних форм власності, видів господарювання і організаційно-правового статусу
35 Накопители на дискетах
36 Напрями інформаційної діяльності
37 Науковий метод управління й управлінський цикл
38 Національний банк України як орган валютного регулювання та контролю
39 НЕОБХІДНІСТЬ І ЗАВДАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ПРАВА
40 Несуперечність думки.
41 Организация документооборота и сохранение документов
42 Организация документооборота и сохранение документов
43 Организация и особенности учета финансового результата и распределения прибыли организации
44 Основні джерела і риси права Франції новітнього періоду
45 Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності
46 Основные виды и системы оплаты труда
47 Основные виды экономической информации
48 Основные законы экологии и общества
49 Основные школы и концептуальные направления современной социологии
50 Особенности реализации функций менеджменту в туризме
51 Особенности услуг как товара и управления ними.
52 Особливості кісткових м'язів
53 Отличие локального ответа от потенциального
54 Пам’ятки архітектури Харкова
55 Підприємець і держава
56 Платон «Тимей
57 Подолання кризи підприємствами в умовах перехідної економіки
58 Політико-адміністративний та державний устрій країни
59 Політико-правові аспекти проголошення суверенітету України
60 Поняття договору страхування
61 Поняття і види відповідальності в аграрному праві
62 Поняття і види нематеріальних ресурсів
63 ПОНЯТТЯ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
64 Поняття права
65 Поняття про ресурси Інтернет
66 Поняття про спрямованість особистості
67 Поняття суб'єкта господарського права
68 Поняття суб’єкта соціальної дії
69 Поняття та види інвестицій
70 Поняття та значення інституту забезпечення позову

Документы 71 - 140 из 5941
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua