От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «рефераты курсовые дипломные для скачивания»
1 Поняття та характеристики реквізитів та показників як структурних одиниць економічної інформації
2 ПОЧАТКИ РЕФОРМ
3 Правові відносини в суспільстві та їх механізм
4 Правоздатність і дієздатність у Стародавньому Римі
5 Предмет і завдання курсу "історія економічних учень".
6 Предмет політології
7 ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
8 Проблеми охорони рекреаційних ресурсів та запобігання збитків
9 Проблеми охорони рекреаційних ресурсів та запобігання збитків
10 Программа социологического исследования, ее структура и функции
11 Психологическая классификация профессий
12 Психофізіологічні небезпечні фактори
13 развития международной экономики
14 Разделение труда в организациях
15 Расчёт газопотребления
16 РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
17 Ризики в маркетинговій діяльності
18 Розвиток державно-правових концепцій в Стародавньому Римі.
19 Роль державного бюджету та податків в регулюванні економіки
20 Росія. Географічне положення
21 Світогляд як феномен духовного життя суспільства
22 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
23 Система управляння формуванням та ефективністю використання власного капіталу підприємств різних форм власності.
24 Системна перебудова і економічна стабільність
25 Склад економічних показників та організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження
26 Склад і структура бюджетних ресурсів
27 Сравнительная характеристика Word и Лексикон
28 Статистичне спостереження
29 Статистичне спостереження
30 Статистичні методи як методи математичної статистики в економічному аналізі
31 створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку
32 Стисла історична довідка про криву Філіпса
33 Страхування
34 СТРУКТУРА І СУТНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ
35 Структура та сутність ринку цінних паперів
36 Структурні рішення виробництва
37 Суб’єкти цивільного права і їх правова культура
38 СУТНІСТЬ ВЛАСНОСТІ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
39 Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу в країнах з перехідною економікою
40 Сутність та місце ПДВ в системі непрямих податків
41 Сутність та показники реалізації продукції
42 Сутність та природа бюджетної системи
43 Суть власності в економічному житті суспільства
44 Суть і методи визначення потреби в оборотних коштах
45 Суть іудейського віровчення. Що таке Тора і Талмуд
46 Сучасна класифікація засобів та методів збирання інформації при
47 Сущность процесса обучения и его закономерности
48 Сфери готельно-туристичних послуг.
49 Теоретичні основи обліку виробничих запасів
50 Технології зберігання економічної інформації. Можливі варіанти. Поняття “безбумажної технології використання даних
51 У чому полягає специфіка управління ціноутворенням на торгівельному підприємстві.
52 УКРАЇНІЗАЦІЯ В УРСР
53 Українські мотиви в творчості Рільке
54 Утворення та політичне життя Київської Русі в ІХ - на початку ХІІ ст.
55 Финансы и их влияние на экономику государства
56 Фінансовий контроль як економічна категорія
57 Формирование и развитие первобытнообщинного строя на территории Украины
58 ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ
59 Характеристика непрямих податків, сплачуваних шляхово-експлуатаційною дільницею Дніпровського району м. Києва.
60 Характеристика особистості керівника успішного підприємства
61 Характеристика технічних, біологічних та соціальних систем
62 Християнство, умови виникнення
63 Хто є учасником судового процесу
64 Ціна як економічна категорія ринкової економіки
65 Что такое внешняя структура управления
66 Шляхи вдосконалення економічного аналізу за умов ринкової економіки
67 Шляхи розвитку соціальної держави і конфлікти в ній
68 Я-концепція особистості
69 Які природні явища спричиняють екологічні катастрофи
70 “Аналіз , оцінка та визначення стратегії діяльності компанії

Документы 141 - 210 из 5941
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua