От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству»
1 Агроекологічні аспекти застосування мікробних препаратів при вирощуванні нагідок лікарських (Calendula officinalis L.)
2 Агроекологічні й агротехнічні основи введення амаранту в культуру в Лівобережному Лісостепу України
3 Агроекологічні основи використання фосфатмобілізуючих бактерій при вирощуванні олійних культур
4 Агроекологічні основи збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблуні та їх якісна оцінка в садівництві України
5 Агроекологічні основи інтегрованого захисту яблуні від парші та інших хвороб
6 Агроекологічні основи мікробіологічної трансформації біогенних елементів грунту
7 Агроекологічні основи системи захисту пшениці від септоріозу в умовах Полісся і Північного Лісостепу України
8 Агроекологічні основи створення пасовищного конвеєра для молодняка великої рогатої худоби м'ясного напрямку продуктивності в умовах радіоактивного забруднення Полісся України
9 Агроекологічні основи удосконалення кормовиробництва в Поліссі України
10 Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових грунтів Полісся і Лісостепу
11 Агроекологічні особливості родючості змитих грунтів в підзоні чорноземів звичайних
12 Агроекологічні ресурси як основа стратегії відродження виноградарства Криму
13 Агроекологічні та біологічні основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритікале в Лісостепу України
14 Агрокліматична оцінка регіональних особливостей просторової мінливості врожаїв кукурудзи в Україні
15 Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні
16 Агрокліматичне районування території України стосовно вирощування плодових овочевих культур
17 Агрокліматичне районування України за тепловими ресурсами дня та ночі з урахуванням мезо- і мікроклімату
18 Агрокліматичні ресурси продуктивності ярого ячменю в Україні
19 Агромеліоративна оцінка та особливості використання фосфоритів як меліорантів на осушуваних грунтах
20 Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в Україні аерокосмічними засобами (теоретичне обгрунтування, методи реалізації)
21 Агрометеорологічні умови і продуктивність озимої пшениці при зміні клімату в Україні
22 Агросфера України у ХХІ столітті
23 Агротехнічне і екологічне обгрунтування сортової технології вирощування сої в умовах південної частини Західного Лісостепу України
24 Агротехнічне обгрунтування прийомів вирощування ріпаку ярого на насіння в умовах Донецької області
25 Агротехнічне обгрунтування технологічних заходів інтенсивного використання старосіяних травостоїв в умовах західного Лісостепу України
26 Агротехнічні і біологічні основи введення топінамбура в промислову культуру південно-західної частини Лісостепу України
27 Агротехнічні основи процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків
28 Агротехнічні особливості вирощування садивного матеріалу дерену справжнього зеленими живцями в умовах Правобережного Лісостепу України
29 Агротехнічні прийоми вирощування коренеплідних культур на насіння безвисадковим способом в зрошуваних умовах півдня України
30 Агротехнічні прийоми вирощування тим'яна звичайного в умовах зрошення Півдня України
31 Агротехнічні умови підвищення врожайності гречки в проміжних посівах на зрошуваних землях Півдня України
32 Агротехногенна трансформація грунтів Сокальського пасма
33 Агротехнологічні основи вирощування озимих зернових культур у південному Степу України
34 Агротехнологічні основи формування продуктивності сучасних сортів ярого ячменю в північній підзоні Степу України
35 Агрохімічна ефективність мінеральних добрив при вирощуванні гібридів білоголової капусти різних груп стиглості
36 Агрохімічна оцінка використання амофосфогіпсу як добрива в умовах чорнозему типового Лівобережного Лісостепу України
37 Агрохімічна оцінка використання добрив за вирощування капусти білоголової ранньої на темно-сірому опідзоленому грунті Правобережного Лісостепу України
38 Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні буряка столового в Північному Лісостепу України
39 Агрохімічна оцінка використання добрив при вирощуванні цибулі ріпчастої на темно-сірих опідзолених грунтах Північного Лісостепу України
40 Агрохімічна оцінка застосування добрив під кукурудзу на зерно у сівозміні на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України
41 Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опідзоленому грунті північного Лісостепу України
42 Агрохімічна оцінка застосування добрив при вирощуванні тритикале ярого на лучно-чорноземному карбонатному грунті північної частини Лісостепу України
43 Агрохімічна оцінка застосування продуктів вермикультивування на темно-сірих опідзолених грунтах Західного Лісостепу України
44 Агрохімічна оцінка нових видів добрив та продуктивність пшениці ярої на лучно-чорноземному грунті Правобережного Лісостепу України
45 Агрохімічна оцінка нових видів органічних добрив на основі відходів міст
46 Агрохімічна оцінка нового виду добрива на основі бурого вугілля при вирощуванні ярої пшениці на лучно-чорноземному грунті Північного Лісостепу України
47 Агрохімічна оцінка фосфоритоносних агроруд Західного регіону України (на прикладі місцевих зернистих та жовнових фосфоритів)
48 Агрохімічне обгрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно-чорноземному грунті північної частини Лісостепу України
49 Агрохімічне обгрунтування підвищення продуктивності цукрових буряків на лучно-чорноземному карбонатному грунті Лісостепу України
50 Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх природної резистентності в ранньому онтогенезі
51 Адаптаційні реакції соняшника до токсичної дії іонів свинцю та кадмію
52 Адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі великої рогатої худоби під впливом надлишку нітратів залежно від типу вищої нервової діяльності (за даними артеріо-венозної різниці)
53 Адаптація вихідного матеріалу кукурудзи плазми Лакауне до умов степової зони України
54 Адаптація корів до умов утримання і доїння та її корекція біологічно активними речовинами і фармакологічними препаратами
55 Адаптація кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу: вплив регуляторів росту
56 Адаптація рослин кукурудзи та сої до токсичної дії іонів кадмію
57 Адаптація яблуні в Україні
58 Адаптивна мінливість мікобактерій туберкульозу в організмі не властивих хазяїнів
59 Адаптивність сортів і селекційних ліній озимої м'якої пшениці у зв'язку із строками сівби
60 Адаптивність сортів озимої пшениці й еколого-біологічні основи регуляції їхньої продуктивності в південному Степу України
61 Адаптивність сортів та способи вирощування суниці в північно-східному Лісостепу України
62 Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму
63 Адаптивно-насінницький потенціал та елементи зонального насінництва малопоширених культур і цибулі ріпчастої в Криму
64 Азотний режим і гумусовий стан різноудобрених фонів чорнозему типового лівобережжя Лісостепу України
65 Академік В.М.Ремесло (1907-1983) - вчений та організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні
66 Активність антиоксидантної системи хлоропластів пшениці при водному дефіциті та засоленні грунту
67 Активність функціональних і морфологічних процесів у репродуктивних органах телиць при застосуванні гонадотропінів з вітамінами групи В та мікроелементами
68 Алелопатичні особливості Syringa vulgaris L.
69 Алелопатичні особливості нових плодових культур
70 Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drudy) та фактори обмеження його чисельності в Закарпатті

Документы 71 - 140 из 2662
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua