От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине»
1 Амплітудно-часові і топографічні характеристики викликаних потенціалів кори головного мозку школярів
2 Аналгоседація та раннє нутритивне забезпечення, як методи інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою
3 Анализ методики Накатани и её модификаций
4 Анализ некоторых инструментальных методик пунктурной диагностики
5 Аналитический профиль различных систем тестирования младших школьников
6 Аналіз властивостей дендритних клітин кістково-мозкового походження при розвитку експериментальної лімфоми
7 Аналіз впливу препарату "Гліпек" на функціональний стан центральної нервової системи
8 Аналіз ефективності та безпеки комбінованої базисної терапії ревматоїдного артриту метотрексатом у поєднанні з преднізолоном і гідроксихлорохіном
9 Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі
10 Аналіз лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот по реакції з 1,3-диметилалоксаном та похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму
11 Аналіз моніторингу пікової швидкості видиху у хворих на бронхіальну астму
12 Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкодистрофії
13 Аналіз мутацій гена CFTR (ТРБМ) у хворих високого ризику муковісцидозу із Західного регіону України
14 Аналіз нейрохімічних механізмів індукції психічної депресії на тлі емоційного стресу
15 Аналіз одновимірних та двовимірних діагностичних даних методами штучних нейронних мереж
16 Аналіз помилок та ускладнень при подовженні стегна апаратами Блискунова
17 Аналіз практики формування спеціальних медичних груп і звільнення від практичних занять з фізичного виховання
18 Аналіз сучасної системи соціально-корекційної роботи серед дітей з наслідками церебрального параліча
19 Аналітичні дослідження в ряді протигрибкових лікарських засобів похідних азолів та нафтилметиленаміну
20 Аналітично орієнтована диференціальна діагностика і прогноз афективних розладів
21 Анатомічні особливості дванадцятипалої кишки в нижньому поверсі черевної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини
22 Анатомічні особливості пієлоуретерального сегмента в ранньому періоді онтогенезу людини
23 Анатомія камер і кровоносного русла серця в нормі та з відкритим передсердно-шлуночковим каналом у дітей
24 Анатомія ниркових чашок людини зрілого та похилого віків
25 Анатомо-фізіологічний аспект наступності перших двох ланок загальної системи освіти
26 Анатомо-функціональний стан сечовивідних шляхів після цистектомії та ілеонеоцистопластики
27 Ангіогенез в раку яєчника: цитокінна регуляція та прогностичне значення
28 Ангіопротекторні властивості пептидної фракції аорти при експериментальному атеросклеротичному та аутоімунному ураженні судин
29 Андрей Корвацкий: врач и гражданин (Штрихи к портрету)
30 Андрологічна реабілітація хворих порушеннями репродуктивної функції в умовах впливу несприятливих факторів навколишнього середовища (клініко-експериментальне дослідження)
31 Анемія вагітних: патогенез, профілактика, лікування, прогнозування ускладнень та шляхи їх попередження
32 Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування
33 Анемія у хворих на запальні захворювання кишечника: зв'язок з важкістю захворювання, диференційна діагностика та лікування
34 Анемія у хворих на ревматоїдний артрит: зв'язок з мікронутрієнтною недостатністю, важкістю захворювання та ефективністю фармакотерапії (клініко-експериментальне дослідження)
35 Анестезіологічне забезпечення екстрених оперативних втручань у новонароджених з проявами перинатального гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової системи
36 Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія при реконструктивних операціях на нижніх дихальних шляхах
37 Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклампсії
38 Анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози
39 Анестезія на основі пропофолу в дитячій щелепно-лицьовій хірургії
40 Анестезія та інтенсивна терапія при трансплантації нирок та печінки
41 Анкілозивний спондиліт (хвороба Бехтерєва) та його комплексне ортопедичне лікування
42 Анксиозні порушення у онкологічних хворих з непсихотичними розладами та їх психотерапія
43 Анксіозні стани в структурі гіпертонічної хвороби та їх психотерапевтична корекція
44 Аномалії скорочувальної діяльності матки у роділь та їх корекція з використанням факторів охолодження (клініко-експериментальне дослідження)
45 Аномалія Ебштейна (проблеми діагностики та хірургічного лікування)
46 Антагоністи кальцію в тривалій терапії хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокардіостимулятором
47 Антенатальна діагностика, тактика ведення вагітності і пологів при переношуванні
48 Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування)
49 Антенатальна охорона плода у вагітних з порушеним мікробіоценозом пологових шляхів в умовах спостереження в жіночій консультації
50 Антибактеріальна терапія хворих на туберкульоз легень з мультирезистентними мікобактеріями туберкульозу
51 Антибіотичні властивості мікотоксинів та деякі напрямки їх практичного використання
52 Антигенні й імунобіологічні властивості дифтерійного токсину та його субодиниць
53 Антигіпертензивна ефективність антагоністів кальцію дигідропіридинового ряду пролонгованої дії у співставленні зі станом клітинної мембрани еритроцитів та NO-системи
54 Антигіпертензивні властивості пептидів, які утворюються у процесі протеолізу бета-казеїну ферментами молочнокислих бактерій
55 Антигіпоксична терапія у комплексному лікуванні хворих з гострою церебральною недостатністю обумовленою тяжкою черепно-мозковою травмою або мозковим інсультом
56 Антиінфекційна резистентність дітей першого року життя м.Івано-Франківська в сучасних соціально-економічних умовах
57 Антикоагулянтна активність таблеток на основі бджолиної отрути - "Апівен"
58 Антиметастатичні властивості протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону при пухлинній хворобі (експериментальне дослідження)
59 Антимікобактеріальна терапія хворих на хронічний туберкульоз легень
60 Антимікробна активність та біологічна дія нових антисептичних препаратів четвертинного амонію
61 Антимікробна дія та перспективи застосування в медицині нових четвертинних фосфонієвих сполук
62 Антимікробні розсмоктувальні полімерні матеріали в плановій та ургентній абдомінальній хірургії
63 Антиоксиданти у комплексному лікуванні негонококових уретритів (хламідійних, уреаплазмових, мікроплазмових, трихомонадних, кандідозних)
64 Антиоксидантні властивості та молекулярна будова природних і синтетичних фенолів та N-вмісних гетероциклів
65 Антисептична активність, властивості та застосування нових антимікробних препаратів
66 Антистресова активність блокаторів ренін-ангіотензинової системи
67 Антистресорне значення різних варіантів премедикації при анестезіологічному забезпеченні короткочасних гінекологічних операцій в амбулаторній практиці (клінічне дослідження)
68 Антропогенетичні особливості дорослого міського населення Подільського регіону України хворого на цукровий діабет першого типу
69 Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття
70 Антропогенетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України

Документы 71 - 140 из 7622
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2019 vbs.com.ua