От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Электронные документы категории «Статьи и авторефераты по политологии»
1 Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України
2 Державна політика: аналіз і впровадження в Україні
3 Державне управління в системі владно-партійної взаємодії
4 Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика
5 Державний устрій України: проблеми теорії і практики
6 Державно- правові погляди академіка С.С.Дністрянського
7 Державно-правові засади громадянського суспільства
8 Державно-правові погляди Павла Скоропадського
9 Державно-церковні відносини як об'єкт політологічного аналізу
10 Децентралізація публічної влади в унітарній державі
11 Деякі особливості сучасного комунікативного простору
12 Деятельность Арабского палестинского конгресса в 20-е годы XX века
13 Деятельность международных неправительственных организаций (МНО) в странах СНГ
14 Джерела з історії мережі ОУН(б) і Запілля УПА на північно-західних українських землях у другій половині 1942 - на початку 1945 рр.
15 Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX століть
16 Динаміка суспільно-політичного розвитку республіки Молдова в контексті етнополітичного конфлікту
17 Діяльність єврейських партій та об'єднань у розбудові національного життя в Україні (1917 - 1925)
18 Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору
19 Діяльність Ліги арабських держав по врегулюванню палестинської проблеми (80-і - перша половина 90-х років)
20 Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національно-визвольного руху у 1939 - 1955 рр.
21 Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в процесі державотворення (1989 - 1996 рр.)
22 Діяльність Організації українських націоналістів та Української повстанської армії в 1940 - 1953 рокі: етнонаціональний аспект
23 Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму
24 Доктрина розподілу влади: від теоретичної концепції до політико-конституційного принципу
25 Доктрина "третього Риму" на тлі московсько-російської соціокультурної реальності
26 Доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації
27 Доктрини зовнішньої політики: історія та сучасний розвиток
28 Домінанти державної політики розвитку місцевого самоврядування в Україні
29 Досвід локальних війн і збройних конфліктів другої половини ХХ століття у формуванні концепцій інформаційної війни
30 Досвід пострадянського політичного розвитку: аналіз і синтез
31 Досвід та особливості партизанських дій у Криму 1941-1944 рр. (Соціально-політичний аспект)
32 Дослідження політичних відносин методом контент-аналізу
33 Драгоманівська конституційно-правова концепція політичної самостійності України і ХХ століття
34 Дух и принципы социал- демократии: украинская перспектива
35 Дух і принципи соціал- демократії: українська перспектива
36 Еволюція канадського федералізму та проблема Квебека (80-ті - 90-ті рр. XX ст.)
37 Еволюція поглядів М.Міхновського на українську державність та шляхи їх практичної реалізації
38 Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн Центральної та Східної Європи
39 Еволюція політики Ізраїлю по близькосхідному врегулюванню в 80-ті - 90-ті роки
40 Еволюція політичного режиму Республіки Білорусь
41 Еволюція політичної культури в незалежній Україні (гендерний аспект)
42 Еволюція системи доктринального забезпечення зовнішньої політики США повоєнного періоду
43 Европейская политика Великобритании в 1980-е годы
44 Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії
45 Екологічна безпека як предмет політики міжнародного співробітництва
46 Економічна політика держави: політологічний аспект
47 Електоральна поведінка населення незалежної України в регіональних зрізах
48 Еліта як духовно-інтелектуальний феномен (соціально - філософський аналіз)
49 Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах
50 Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського
51 Етнічна та національна ідентичність сучасної української молоді
52 Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт
53 Етнокультурні самоідентифікації учнівської молоді в умовах трансформації українського суспільства (на прикладі болгарської етнічної групи)
54 Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації
55 Етнонаціональна політика як фактор державотворення в Україні
56 Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов'я (політологічний вимір)
57 Етнонаціональний вимір безпеки сучасного українського суспільства
58 Етнонаціональний вимір конфлікту у Країні Басків
59 Етнонаціональний вимір самовизначення соціального суб'єкта (теоретико-методологічний аналіз)
60 Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський аспект)
61 Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики
62 Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40 - 80-х рр. XX ст.
63 Етнополітичні та національно-культурні процеси на Гуцульщині в контексті становлення української нації (кінець XIX ст. - 1939 р.)
64 Єврейський кредитно-кооперативний рух в Україні: етнополітологічний аспект
65 Євроатлантична інтеграція України
66 Євроінтеграційна політика Франції
67 Європейська політика Австрійської республіки
68 Європейська політика об'єднаної Німеччини
69 Європейська політика України: проблеми формування та реалізації (політологічний аналіз)
70 Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі

Документы 71 - 140 из 824
<<< Предыдущие || Следующие >>>
© 2007-2018 vbs.com.ua