От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва

Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / П.В. Ковалишин; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. — укp.
Описание         Наведено класифікацію інвестицій, переглянуто класифікаційні ознаки інвестицій (за об'єктами вкладання капіталу, міжнародною приналежністю, характером вкладання, джерелами отримання, рівнем інвестиційного ризику, термінами вкладення, формою власності, ступенем впливу на реципієнта). Розроблено алгоритм оцінки інтегрального ефекту держави на засадах врахування взаємодії регулювальних державних органів з міжнародними інститутами в інвестиційній сфері, інфрастуктурою національного ринку країни-реципієнта. Визначено економічну сутність реальних інвестицій як об'єкта управління та характеристику чинників ризику інвестиційної діяльності. Розроблено алгоритм оцінки впливу ризику на різних стадіях реалізації інвестиційних проектів і моделювання грошових потоків у разі зміни вихідних параметрів проекту. Обгрунтовано напрями активізації регулювальної функції органів державного управління інвестиційною діяльністю для диверсифікації інвестиційних потоків за пріоритетними напрямками розвитку національної економіки. Запропоновано комплекс заходів щодо удосконалення інвестиційного процесу, організаційно-правових важелів підприємницької діяльності на підставі дослідження передумов і цілей формування систем стимулювання іноземного інвестування. На підставі узагальнення досвіду управління інвестуванням у вільних економічних зонах обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правових засад інвестиційної діяльності.
Добавлено2008-08-15 14:26:58

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва

Заказать новый реферат на тему «Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua