От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Соціально-економічна оцінка торгівлі та її реформування

Соціально-економічна оцінка торгівлі та її реформування : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Н.І. Яркова; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт., Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі. — Донецьк, 2000. — 18 с. — укp.
Описание         Проаналізовано ринкові трансформації торгівлі, визначено її роль та місце у відтворювальному процесі в сучасних економічних відношеннях, а також розроблено основні напрямки подальшого реформування. Зроблено теоретичний аналіз динаміки економічної думки щодо розвитку торгівлі, її особливостей і впливів на виробництво продукції. Наведено рекомендації щодо реформування торгівлі стосовно визначення пріоритетів інноваційного розвитку, методики управління якістю товарів, науково-методичних підходів щодо визначення роздрібного товарообороту, його дооцінки та проведення вибіркових спостережень. Значну увагу приділено зарубіжному досвіду організації торгівлі, формуванню інформаційної бази торгівлі з метою проведення комплексного економічного аналізу та розробки подальшого маневру управління економічним потенціалом галузі.
Добавлено2008-08-15 14:44:40

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Соціально-економічна оцінка торгівлі та її реформування

Заказать новый реферат на тему «Соціально-економічна оцінка торгівлі та її реформування»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua