От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.В. Лангазова; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2004. — 19 с. — укp.
Описание         Визначено завдання управлінського обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах стосовно його об'єктів (заготівельне, сервісне, збутове, інформаційну діяльність, кооперативні відносини) та функції (інформаційну, аналітичну, контрольну) щодо обліку витрат, доходів, якості та своєчасності наданих послуг й інших кооперативних зобов'язань. Розкрито суть поняття "організація облікового процесу" як сукупності дій облікових працівників, внаслідок яких забезпечується узгодженість та взаємодія методологічних і організаційно-структурних елементів облікової системи для вирішення поставлених завдань. Удосконалено план рахунків бухгатерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій суб'єктів малого підприємництва. Запропоновано методику ведення обліку послуг та кооперативних виплат з використанням Особового рахунку члена кооперативу як регістра аналітичного обліку до субрахунків 671, 672, 673, 701, 702, 703, 704, 411, 412, 421. Досліджено питання щодо порядку відображення в обліку операцій з надання заготівельних, збутових, сервісних, інформаційних послуг відповідно до обраних членами кооперативу схем економічних взаємовідносин у системах члени кооперативу - кооператив - контрагенти. Висвітлено проблему щодо організації процесу автоматизованої обробки облікової інформації з використанням автоматизованого робочого місця бухгалтера-аналітика стосовно ведення управлінського обліку послуг і розрахунків.
Добавлено2008-10-18 10:01:19

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах

Заказать новый реферат на тему «Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua