От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування

Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / О.Ю. Шматко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: рис. — укp.
Описание         Запропоновано концептуальну модель страхової компанії як динамічної системи зі змінним станом та моделі її керування з метою вироблення стабілізуючого сигналу. З метою оцінки фінансового стану страхової компанії розроблено інтегрований показник, який базується на зівставленні суми загальних страхових резервів з резервами, сформованими за видом страхування з урахуванням різнопланових ризиків. Відзначено, що використання для цього критерію лінгвістичної змінної дає змогу підвищити функціональні властивості зазначеного показника за умов невизначеності. Для здійснення ефективної тарифної та перестрахової політики в моделі запропоновано відповідні методи визначення ризикової надбавки зі страхування техногенних ризиків з урахуванням ступеня зносу основних фондів, та модель оптимального перестрахування між декількома страховими компаніями залежно від ринкової частки кожної компанії, що має забезпечити "справедливий" розподіл ризику. Проаналізовано методи реалізації синтезованих математичних моделей і методів та реалізовано узагальнену модель керування стратегією страхової компанії на прикладі Страхової компанії "Оранта-Донбас" (м.Донецьк).
Добавлено2008-10-23 01:20:05

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування

Заказать новый реферат на тему «Моделювання оптимальної стратегії страхової компанії при впровадженні нових видів страхування»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua