От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты по политологии

Название

Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ

Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / В.А. Волошин; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 21 с. — укp.
Описание         Досліджено місце та роль співробітництва України з інститутами ОБСЄ у контексті реалізації політики європейської інтеграції України. Розглянуто основні концептуальні підходи. Обгрунтовано методологічні засади для вивчення феномену інтеграції на європейському континенті та ролі ОБСЄ у цьому процесі. Доведено, що інститути ОБСЄ є найбільш дієвими інституціями на єпропейському континенті, що довели на практиці спроможність реально сприяти державам у проведенні реформ, адаптації законодавства й інших заходів, необхідних для побудови демократичної держави європейського типу. Для досягнення України в ЄС запропоновано більш активно та широко використовувати наявний інструментарій ОБСЄ. Доведено, що діяльність інститутів ОБСЄ економічного та "людського" вимірів Організації відбувається в одному руслі з положенням і принципами, на яких базується критерії набуття членства в ЄС. Запропоновано розглядати діяльність досліджуваних інститутів ОБСЄ як дієвий практичний інструмент реалізації євроінтеграційних прагнень зацікавленими державами-учасниками ОБСЄ. Установлено, що співпраця України з інститутами ОБСЄ, а також у рамках Організації з її учасниками сприяє налагодженню дружніх, взаємовигідних стосунків з Російською Федерацією, США, державами-членами ЄС, сусідніми країнами. Сформульовано практичні пропозиції щодо активізації співробітництва з інститутами ОБСЄ та реалізації політики європейської інтеграції України.
Добавлено2008-10-10 13:46:44

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ

Заказать новый реферат на тему «Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua