От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу

Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.О. Піщухіна; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2002. — 19 с. — укp.
Описание         З метою підвищення ефективності управління позабюджетною діяльністю типового вузу, пов'язаної з формуванням вхідних позабюджетних фінансових потоків, з використанням інструментальних засобів прийняття комп'ютерних рішень проведено дослідження інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу. Проаналізовано процеси надходження позабюджетних коштів вузу за допомогою методу простору станів, що відображає його внутрішні динамічні властивості й особливості. Наведено результати розробки математичних моделей надходження позабюджетних коштів вузу, особливістю яких є адаптивні властивості, що забезпечують адекватність моделі у разі зміни зовнішніх умов і впливу, а також прогнозувати динаміку позабюджетного доходу вузу з урахуванням фактичних даних. Сформовану модель реалізовано у формі комп'ютерної підсистеми інформаційної підтримки управління надходженням позабюджетних коштів вузу, що забезпечує надання ретроспективної, оперативної й прогнозованої інформації та вибір найкращих рішень із множини альтернатив за заданим формалізованим критерієм вибору та показником якості рішення з урахуванням суб'єктивних оцінок і переваг особи, що приймає рішення.
Добавлено2008-08-15 00:32:46

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу

Заказать новый реферат на тему «Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua