От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки

Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Є. Кущ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 23 с.: рис., табл. — укp.
Описание         Розглянуто проблему управління еволюційним розвитком промислових підприємств та їх трансформації за ринкових відносин, а також розроблено науково-методичне обгрунтування й удосконалення механізму інноваційного менеджменту, що поєднує еволюційний розвиток підприємства з переходом до принципово нового способу організації та управління, адаптованого до умов конкурентності зовнішнього середовища. Запропоновано конструктивну соціально-спрямовану парадигму підприємництва, що відображає перспективне положення сфери виробництва та шляхи вирішення проблеми довгострокового ефективного функціонування виробничих систем з урахуванням інтересів підприємств, споживачів, контрагентів і суспільства у цілому. Розроблено концепцію комплексного управління інноваційними проектами та діяльністю підприємства у конкурентному середовищі із забезпеченням прориву з існуючих позицій в авангарді. Внесено пропозиції щодо удосконалення системи управління проектуванням, фінансуванням і реалізацією інноваційних проектів, основою якої є системний підхід, бізнес-процеси, реінжиніринг, критичні технології, методи розробки стратегії підприємства, прийняття та реалізації оптимальних управлінських рішень.
Добавлено2008-10-07 20:30:08

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки

Заказать новый реферат на тему «Інноваційний менеджмент трансформації промислових підприємств до ринкової економіки»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua