От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Ефективність створення і споживання промислових виробів

Ефективність створення і споживання промислових виробів : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / К.О. Великих; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.
Описание         Обгрунтовано методичні положення щодо підвищення ефективності розробки та споживання засобів праці, зокрема електротехнічних виробів (ЕТВ) за конкретних умов експлуатації. Визначено шляхи розвитку електротехнічної промисловості України. Проаналізовано та удосконалено класифікацію методів ціноутворення на промислові вироби з виділенням групи методів, що забезпечують бажану норму прибутку та раціональний рівень цін за найбільш важливими критеріями. Сформульовано теоретичні підходи щодо визначення цін на дану продукцію на базі виявлення зв'язків питомих значень ціни з основними параметрами виробів і можливих відхилень цін у разі зміни рівня економічної ефективності у споживачів і додаткових переваг на підприємствах-виробниках. Удосконалено методи визначення двох ефектів нововведень - попереднього та фактичного. Запропоновано методи визначення величини витрат на ремонти ЕТВ за їх функціонування у схемах управління рухомим складом міськелектротранспорту з урахуванням фактичних характеристик надійності техніки, що досліджується. Наведено методи визначення величини соціально-економічних збитків на відомі ЕТВ. Розроблено методичний підхід щодо встановлення потреби в електротехнічних виробах на їх поточне виробництво та ремонти.
Добавлено2008-08-15 00:41:29

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Ефективність створення і споживання промислових виробів

Заказать новый реферат на тему «Ефективність створення і споживання промислових виробів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua