От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Економіко-організаційне зебезпечення постприватизаційних процесів у промисловості

Економіко-організаційне зебезпечення постприватизаційних процесів у промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / С.В. Знахур; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 20 с. — укp.
Описание         Визначено роль приватизованих підприємств малого та середнього бізнесу в системі ринкових відносин. Проаналізовано методи та форми державної та недержавної підтримки підприємств малого й середнього бізнесу на прикладі світового досвіду. Запропоновано організаційно-економічну структуру на базі існуючих державних органів управління, яка виконує функції організації, планування та контролю економічного забезпечення функціонування приватизованих підприємств промисловості України. Визначено схеми та заходи щодо здійснення організаційно-фінансової підтримки даних підприємств. Розроблено підхід до комплексного аналізу їх фінансово-господарської діяльності на підставі показників балансової моделі та їх відхилень від еталонних значень і визначення характеру й тенденції зміни інтегральної оцінки. Модифіковано модель фінансового левериджу для визначення ефективності й обсягу залучення коштів. Наведено визначення форм і схем організаційно-фінансової підтримки на підставі комплексного аналізу діяльності приватизованих підприємств й узгодження їх цілей з цілями державних органів управління.
Добавлено2008-08-15 00:51:36

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Економіко-організаційне зебезпечення постприватизаційних процесів у промисловості

Заказать новый реферат на тему «Економіко-організаційне зебезпечення постприватизаційних процесів у промисловості»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua