От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам

Название

Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт

Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.01 / М.В. Карпець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Встановлено, що розчинення руди доцільно проводити водою, за цієї умови ступінь вилучення цінних компонентів руди зростає, зменшуються об'єми рідких фаз, які необхідно нагрівати, значно спрощується технологічний процес. Внаслідок нагрівання одержаної суспензії до 375 К відбувається конверсія з утворенням дрібнодисперсного лангбейніту, який після охолодження та відділення великокристалічного натрію хлориду перетворюється у шеніт. Вивчено кінетичні закономірності процесу конверсії лангбейніту в середовищі полікомпонентного розчину у шеніт і розраховано енергію активації. Досліджено вплив температури, концентрації магнію хлориду у рідкій фазі, гідродинамічних умов на ступінь конверсії лангбейніту в шеніт. Запропоновано дві технологічні схеми переробки полімінеральної калійної руди та нагромаджених сольових розчинів калійного виробництва з одержанням високоякісної калімагнезії, безхлоридного калійно-магнієвого добрива пролонгованої дії, технічної солі та розчину магнію хлориду. Проведено техніко-економічний аналіз розроблених технологічних схем і розраховано матеріальні баланси кожної стадії.
Добавлено2010-05-07 02:42:47

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт

Заказать новый реферат на тему «Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua