От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Норма й узус перської мови у перекладній лексикології

Норма й узус перської мови у перекладній лексикології : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.13 / А.М. Бочарнікова; Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України. — К., 2009. — 15 с. — укp.
Описание         Розглянуто проблемні питання відображення норми й узусу перської мови в іншомовно-перському словнику. Проаналізовано наявні у лінгвістиці суперечності у трактуванні лінгвістичних понять, дотичних до мовної норми. Вивчено співвідношення між усним і письмовим варіантом перської мови, а також мовні та мовленнєві явища, які доцільно відображати в іншомовно-перському словнику. Проаналізовано питання іншомовно-перського перекладу, що спричиняють труднощі для лексикографування, зокрема, питання синонімії у статті перекладу, часткової еквівалентності, сполучуваності слів, безеквівалентної лексики перської мови. Проаналізовано, класифіковано та виправлено наявні у словниках неточності відображення норм і узусу перської мови. Уточнено правила впорядкування словникової статі іншомовно-перського словника. Основними типами неточностей проаналізованих лексикографічних джерел є недосконале відтворення фонетичної структури слів, недоліки у відображенні сектора синонімії, неповне відтворення контекстуальних характеристик слова, конотативна та денотативна невідповідності перекладних еквівалентів заголовному слову, а також заміна адекватного перекладу трансляцією або транскрипцією.
Добавлено2010-05-07 02:24:46

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Норма й узус перської мови у перекладній лексикології

Заказать новый реферат на тему «Норма й узус перської мови у перекладній лексикології»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua