От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

Название

Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою

Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.01 / В.І. Венжега; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         На підставі результатів проведених теоретичних і експериментальних досліджень розроблено методологічні основи створення ефективного способу плоского торцевого шліфування у разі схрещених вісей деталі та круга з калібрувальною ділянкою, що забезпечує підвищення продуктивності та точності за умов одно- та двобічного шліфування матеріалів за рахунок збільшення довжини лінії контакту деталі з кругом, підвищення стійкості кругів, раціонального кута схрещення вісей, управління обертанням оброблюваної деталі. Запропоновано узагальнену математичну модель формоутворення та досліджено вплив довжини, форми калібрувальної ділянки, кутів орієнтації кругів, обертання заготовок у зоні обробки на точність торцевої поверхні у разі шліфування зі схрещеними осями деталі та круга з калібрувальною ділянкою. Для знаходження локальної, миттєвої та середньої продуктивності для забезпечення потрібної точності та якості оброблюваних поверхонь запропоновано узагальнене рівняння для визначення проекції вектора швидкості відносного руху на напрям вектора одиничної нормалі до поверхні круга. Одержано вираз для визначення максимальної температури у зоні різання, який враховує взаємозв'язок довжини та форми калібрувальної ділянки з кутами орієнтування кругів і досліджено залишкові напруження у поверхневому шарі деталі, що дозволило керувати теплонапруженістю процеса. Розвинуто розрахункові формули для сил різання та зношення, які передбачають врахування особливостей процесу шліфування з фіксованою калібрувальною ділянкою.
Добавлено2010-05-07 02:00:21

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою

Заказать новый реферат на тему «Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua