От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Морфогенез лімфоїдних утворень, асоційованих із слизовими оболонками кишечнику телят неонатального і молочного періодів

Морфогенез лімфоїдних утворень, асоційованих із слизовими оболонками кишечнику телят неонатального і молочного періодів : автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.02 / Т.Р. Корабльова; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2009. — 31 с. — укp.
Описание         Досліджено лімфоїдні утворення кишечнику телят неонатального та молочного періодів (на прикладі великої рогатої худоби, а саме виду: Bos primigenius taurus L.). З використанням гістологічних, макро- та мікроскопічних методів досліджено структурно-функціональну будову пеєрових плямок у телят віком 1, 10, 30, 120-ти днів. Для пеєрових плямок тонкої кишки телят неонатального та молочного періодів характерна динамічність змін архітектоніки компонентів лімфоцитарно-тканинного комплексу, що зумовлює їх високу адаптивність і пластичність у реалізації генетично детермінованої імунної відповіді. Морфогенез структурних одиниць лімфоцитарно-тканинного комплексу кишешнику телят неонатального та молочного періодів зумовлений розвитком асоційованих з ним компонентів слизової оболонки та підслизової основи. Кількість поодиноких лімфоїдних вузликів у стінці кишечнику телят з віком зростає, особливо у стінці ободової кишки. З'ясовано, що спрямованість взаємозв'язків між морфометричними параметрами скупчених лімфоепітеліальних вузликів телят знаходиться залежно від їх локалізації у кишечнику. Встановлено, що прямий кореляційний зв'язок існує між сумарною відносною площиною складчасто-пластинчастих і пластинчастих пеєрових плямок (r = 0,97).
Добавлено2010-05-07 01:44:44

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Морфогенез лімфоїдних утворень, асоційованих із слизовими оболонками кишечнику телят неонатального і молочного періодів

Заказать новый реферат на тему «Морфогенез лімфоїдних утворень, асоційованих із слизовими оболонками кишечнику телят неонатального і молочного періодів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua