От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Політичні коаліції в умовах плюралістичної демократії

Політичні коаліції в умовах плюралістичної демократії : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Я.М. Балановський; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2009. — 16 с. — укp.
Описание         Розкрито особливості утворення, функціонування та розвитку політичних коаліцій у плюралістичних суспільствах. На підставі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних фахівців з застосуванням комплексної методики, визначено, що політичні коаліції доцільно розглядати у контексті електоральних циклів і класифікувати їх на перед- та післявиборні. Запропоновано розглядати коляційний процес як сукупну діяльність суб'єктів політичних відносин, пов'язану з утворенням, функціонуванням і зміною політичних коаліцій. Виокремлено етапи коаліційного процесу - конституювання, функціонування, розвиток, розпад. Показано, що етапи створення, функціонування, розвитку, розпаду перед- і післявиборних політичних коаліцій формують цикл коаліційного процесу. Встановлено, що перед- та післявиборний цикли буття політичних коаліцій формують специфічний мегацикл коаліційного процесу. Визначено, що інституційний дизайн надає заохочувальні або стримувальні стимули до коаліційної взаємодії. Виділено блокову та власне коаліційну форми коаліційного процесу. Встановлено основні чинники коаліційної поведінки - потенціал учасників коаліції та їх ідеологічну близькість. Проаналізовано перебіг коаліційного процесу в Україні.
Добавлено2010-05-07 01:35:41

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Політичні коаліції в умовах плюралістичної демократії

Заказать новый реферат на тему «Політичні коаліції в умовах плюралістичної демократії»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua