От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Формування донорського контингенту та забезпечення якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові

Формування донорського контингенту та забезпечення якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / А.М. Чугрієв; Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології АМН України" АМН України. — К., 2009. — 22 с. — укp.
Описание         Вивчено вплив регіонального людського розвитку на чисельність донорів з використанням побудованої багатофакторної регресивної моделі. Введено інтегральні показники стану донорства для проведення порівняльного аналізу відповідних даних для різних регіонів. Зроблено висновок, що централізація функцій і зміна організаційної форми з 1999 р., незважаючи на негативні тенденції соціально-економічного розвитку області, зумовили невеликі, але стійкі позитивні тенденції в діяльності ОЦК у період 2000 - 2006 рр. Для дослідження параметрів якості донорської крові та її компонентів розроблено методики, а середні значення параметрів якості є основою стандартизації гемокомпонентів. Відзначено, що внаслідок проведення ретроспективного аудиту використання компонентів і препаратів крові у період 2002 - 2006 рр. і впровадження в області єдиної концепції їх використання зменшилась кількість необгрунтованих трансфузій на 96,0 - 99,0 %.
Добавлено2010-05-07 01:27:14

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Формування донорського контингенту та забезпечення якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові

Заказать новый реферат на тему «Формування донорського контингенту та забезпечення якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua