От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Післяопераційний рецидивний зоб: причини, шляхи попередження, лікування

Післяопераційний рецидивний зоб: причини, шляхи попередження, лікування : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / І.М. Павловський; Держ. вищ. навч. закл. "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського". — Т., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Досліджено причини розвитку післяопераційних рецидивів зоба, удосконалено методи його діагностики, лікування та профілактики. Проаналізовано результати обстеження та хірургічного лікування 216-ти хворих на післяопераційний рецидивний зоб, які за структурно-морфологічними та функціональними ознаками поділено на п'ять груп: хворі на рецидивний вузловий колоїдний зоб, вузловий токсичний зоб, дифузний токсичний зоб, автоімунний тиреоїдит, а також хворі з новим захворюванням тиреоїдного залишку. Вивчено структуру післяопераційних рецидивів зоба, особливості їх клінічних виявів залежно від розмірів, структури, функціональної здатності та морфологічної характеристики зоба. Розроблено класифікацію причин рецидивів зоба, вивчено морфологічні тактично-технічні та реабілітаційні причини розвитку рецидивів окремих форм зобної патології та запропоновано методи їх запобігання. Визначено діагностичну цінність клінічних лабораторних, інструментальних і морфологічних методів у виявленні рецидивів зоба та верифікації його окремих форм. Встановлено, що морфологічною основою розвитку рецидивів вузлового колоїдного зоба є специфічні для йододефіцитного регіону морфоструктурні зміни у щитовидній залозі. Доведено, що у частини хворих з новим захворюванням тиреоїдного залишку причиною їх розвитку є труднощі та помилки морфологічної діагностики за попереднього хірургічного втручання. Вперше вивчено фактори прогнозування розвитку різних видів рецидивного зоба та запропоновано методи зниження їх впливу на частоту післяопераційного рецидивного зоба. Проаналізовано частоту та причини виникнення тимчасових і постійних парезів гортані, голосових складок внаслідок операційних травм поворотних гортанних і верхніх гортанних (голосових) нервів, транзиторного та постійного гіпопаратиреозу, розроблено методи їх профілактики. Обгрунтовано показання до хірургічного лікування та критерії вибору обсягу операційних втручань за різних видів рецидивного зоба.
Добавлено2010-05-07 01:19:06

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Післяопераційний рецидивний зоб: причини, шляхи попередження, лікування

Заказать новый реферат на тему «Післяопераційний рецидивний зоб: причини, шляхи попередження, лікування»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua