От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Підготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання

Підготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.В. Дудус; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2009. — 18 с. — укp.
Описание         Досліджено питання підготовки майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання. Проаналізовано психолого-педагогічні дослідження застосування проблемного, ігрового та імітаційного навчання на сучасний стан методики спеціальних сільськогосподарських дисциплін у ВНЗ І - ІІ рівнів акредитації. Визначено принципи, вимоги та дидактичні умови розвитку навчально-пізнавальної діяльності та спеціальних умінь студентів. Розроблено методику проблемно-модельного навчання спеціальних дисциплін на засадах формування творчого професійного мислення майбутніх аграрників в системі організаціних форм навчання з використанням проблемних, ігрових, імітаційних способів навчальної роботи. Обгрунтовано критерії (пізнавально-результативний, операційний, мотиваційно-ціннісний) і розроблено рівні сформованості навчально-пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення спеціальних сільськогосподарських дисциплін (незадовільний, низький, середній, високий). Розкрито ефективність методичної системи проблемно-модельного навчання і показано підвищення якості засвоєння навчального матеріалу, зменшення витрат часу, розвиток мотиваційно-цільових та пізнавальних структур системи навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Добавлено2010-05-07 01:18:58

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Підготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання

Заказать новый реферат на тему «Підготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua