От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості церебральної гемодинаміки і функції судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії

Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості церебральної гемодинаміки і функції судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / А.В. Левадна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Вивчено клініко-доплерографічні особливості, когнітивні порушення, функціональний стан судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) I та II стадій на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії (ВСА) (менше 70 %). Вірогідно більш виражені когнітивні порушення виявлено у хворих на ДЕ зі стенозуючим ураженням лівої ВСА. Не виявлено кореляційного зв'язку між показниками когнітивних функцій і ступенем стенозу ВСА, а також товщиною комплексу інтима-медіа сонних артерій. За результатами дослідження визначено прямий зв'язок активності у периферійній крові оксиду з прогресуванням ДЕ. На підставі вивчення рівня нейрон-специфічної енолази у крові хворих на ДЕ з'ясовано, що її не можна розглядати як маркер ранніх стадій хронічної ішемії мозку. Доведено доцільність застосування аторвастатину та танакану у лікуванні хворих на ДЕ на фоні стенозуючого ураження ВСА з синдромом когнітивних порушень.
Добавлено2010-05-07 01:08:27

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості церебральної гемодинаміки і функції судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії

Заказать новый реферат на тему «Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості церебральної гемодинаміки і функції судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua