От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Дослідження протипухлинної ефективності глікопептидних вакцин на експериментальних моделях інтракраніального злоякісного росту

Дослідження протипухлинної ефективності глікопептидних вакцин на експериментальних моделях інтракраніального злоякісного росту : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.07 / О.В. Мазур; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України. — К., 2009. — 19 с. — укp.
Описание         Розроблено глікопептидні вакцини, вивчено безпечність їх застосування та протипухлинну ефективність на експериментальних моделях інтракраніального злоякісного росту. За результатами проведених досліджень з пухлинної тканини головного мозку виділено й охарактеризовано глікопептидну фракцію з молекулярною масою 50 кДж. Глікопептидна протипухлинна вакцина (ГПВ) є високоочищеним глікопептидом, одержаним з пухлинної тканини шляхом протеолітичного гідролізу та наступного функціонування за методом іонної хроматографії, що виявляє певну імуномоделювальну та протипухлинну активність. На підставі результатів дослідження протипухлинної дії вакцин, розроблених на основі глікопептидів пухлинних клітин, показано їх ефективність в експериментах in vivo на різних моделях злоякісного росту (гліоми 101.8, меланоми B16, карциносаркоми Уокер і раку Ерліха). Доведено безпечність, показано відсутність загальнотоксичної, місцеподразнювальної, алергізувальної дії ГПВ. Зазначена композиція вітамінів може бути використана для активації систем протипухлинного захисту та стимуляції імунної відповіді. За результатами аналізу імунологічних ефектів, спричинених ГПВ, установлено, що реалізація протипухлинної дії вакцин найвірогідніше відбувається на фоні підвищення рівня цитотоксичних реакцій, опосередкованих клітинами лімфоцитарного ряду.
Добавлено2010-05-07 01:00:19

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Дослідження протипухлинної ефективності глікопептидних вакцин на експериментальних моделях інтракраніального злоякісного росту

Заказать новый реферат на тему «Дослідження протипухлинної ефективності глікопептидних вакцин на експериментальних моделях інтракраніального злоякісного росту»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua