От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами

Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами : автореф. дис... канд. екон. наук.: 08.00.04 / Я.Ю. Криворучко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Науково обгрунтовано та розроблено теоретичні та методичні засади формування та розвитку відносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами. Проаналізовано концепції ланцюга та мережі вартості у контексті відносин між підприємствами. Висвітлено основні напрями та типи цінності відносин між ланками ланцюга чи мережі вартості. Здійснено перспективний аналіз комплексу машинобудування. Сформульовано й обгрунтовано схему формування зазначеної цінності, побудовано семантичну модель оцінювання та розвитку цінності відносин між бізнес-партнерами, яка передбачає викоремлення та розкриття суті її взаємопов'заних етапів. Здійснено апробацію запропонованої семантичної моделі для підприємства-виробника та його клієнтів. Класифіковано стратегії розвитку елементів цінності відносин. Розроблено методичні положення щодо обгрунтування та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням інтересів обох сторін відносин.
Добавлено2010-05-06 04:48:45

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами

Заказать новый реферат на тему «Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес-партнерами»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua