От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Підвищення гнучкості місцевого ринку праці

Підвищення гнучкості місцевого ринку праці : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / В.В. Дружиніна; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. — Донецьк, 2009. — 19 с. — укp.
Описание         Розв'язано наукову задачу щодо забезпечення високого рівня зайнятості населення на підставі теоретичного узагальнення, аналізу прикладних і розробки методичних положень щодо підвищення гнучкості місцевого ринку праці. Відзначено змістовність міської політики щодо трудової активності населення на підставі диференціації відповідних повноважень органів місцевого самоврядування, спрямованої на узгодження інтересів учасників місцевого ринку праці. Розвинуто поняття місцевого ринку як системи організації найманої праці, що складається з працедавців, найманих працівників, а також механізму узгодження їх інтересів у межах низового рівня адміністративно-територіального поділу держави. Вдосконалено структуризацію місцевих ринків праці на підставі виділення окремих підсистем. Розкрито суть поняття "гнучкість місцевого ринку праці" як здатності його учасників пристосовуватися до мінливих умов зовнішнього середовища за допомогою врахування індивідуальних особливостей залучення, використання, стимулювання та винагороди робочої сили в реальному секторі економіки. Вдосконалено галузевий підхід до виявлення особливостей територіальної організації місцевого ринку праці за видами економічної діяльності, прийоми аналізу щодо виявлення гнучкості місцевого ринку праці на підставі використання індивідуальних тарифних ставок і нормативів плинності кадрів, способи визначення взаємодії попиту та пропозиції на місцевому ринку праці з використанням кореляційно-регресійної моделі, методичний підхід до аналізу заробітної плати на підставі прогнозних середніх величин. Розвинуто методичні положення щодо підвищення гнучкості місцевого ринку праці шляхом розробки стратегії забезпечення високого рівня зайнятості населення.
Добавлено2010-05-06 04:45:54

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Підвищення гнучкості місцевого ринку праці

Заказать новый реферат на тему «Підвищення гнучкості місцевого ринку праці»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua