От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств

Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / І.Я. Назарова; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Досліджено теоретичні та методичні засади обліку. Висвітлено особливості розкриття інформації за умов реорганізації підприємств. Визначено зміст поняття реорганізації, її суть і загальні підходи до інформаційного забезпечення. Розглянуто форми реорганізаційних перетворень і вдосконалено систему їх класифікації. Наведено методи оцінювання активів і зобов'язань, елементи облікової політики, методи консолідації капіталів під час об'єднання. Обгрунтовано принципи формування консолідованої звітності з елімітуванням внутрішньогосподарських розрахунків, внутрішньогрупових оборотів і сальдо, прибутків (збитків) від внутрішньогрупових операцій. Розроблено структурно-логічну схему формування роздільчого балансу, методику відображення в обліку подій, що виникли після дати його складання до моменту державної реєстрації новоутворених господарських одиниць.
Добавлено2010-05-06 04:45:10

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств

Заказать новый реферат на тему «Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua