От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації

Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / О.М. Білик; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. економ. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Вперше розроблено методичні засади розрахунку інтегрального індексу реалізованої мобільності населення, який грунтується на визначенні рівня реалізації ключових напрямів людської мобільності, а саме: освітньої, професійно-кваліфікаційної, інтелектуальної, територіальної. Сформовано підхід до розуміння сутності понять "мобільність" і "міграція" у контексті теорії людського капіталу. Визначено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на активізацію індивідуальної мобільності. Запропоновно систему абсолютних і відносних показників, які характеризують реалізовану мобільність як актив людського капіталу. Удосконалено методику оцінювання ефективності витрат на трудову міграцію як інвестицій у людський капітал, в якій значно розширено коло можливих прямих і непрямих матеріальних і моральних витрат і зисків. Розроблено організаційно-економічне та ресурсне забезпечення активізації мобільності населення України.
Добавлено2010-05-06 04:44:40

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації

Заказать новый реферат на тему «Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua