От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по горному делу

Название

Сорбційні явища в системі вугілля - метан у різних термобаричних умовах

Сорбційні явища в системі вугілля - метан у різних термобаричних умовах : автореф. дис... д-ра техн. наук: 01.04.07 / Т.А. Василенко; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — Х., 2009. — 32 с. — укp.
Описание         Досліджено сорбційні явища у системі вугілля - метан за різних термабаричних умов. Розроблено фізичні засади процесу масопереносу метану у вугільній речовині на базі встановлення закономірностей взаємодії у системі вугілля - газ під впливом високих тисків і температур з урахуванням фазового стану метану, розчинності, співвідношення закритої та відкритої пористості вугільної речовини, коефіцієнтів дифузії та фільтрації метану у вугілля. Розроблено фізичну модель системи вугілля - газ. Встановлено, що у системі вугілля - газ пріоритетною є закрита пористість. Одержано часову залежність швидкості виходу метану з вугілля у вільний і обмежений об'єм з урахуванням дифузії та фільтрації. Експериментально та теоретично визначено ступінь впливу температури на кінетику газовиділення з вугілля, кількість метану у вугіллі та його розподіл за фазовими станами. Знайдено основний безрозмірний параметр, який враховує роль масштабних факторів, співвідношення коефіцієнтів дифузії та фільтрації, закритої пористоті та розчинності метану у процесі його витікання з вугілля. Обгрунтовано умови та встановлено асимптотичні критерії поділу й експериментально розділено метан на "фільтраційний" і "дифузійний". Розраховано коефцієнти дифузії для різних схем навантаження та визначено енергію активації виходу метану з вугілля. Доведено, що зв'язок метану з вугільною речовиною у твердому розчині не є хімічний, а носить характер фізичної сорбції. Встановлено, що у разі спільного впливу температури та тиску вугілля поводиться як аморфне тверде тіло.
Добавлено2010-05-06 04:36:37

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Сорбційні явища в системі вугілля - метан у різних термобаричних умовах

Заказать новый реферат на тему «Сорбційні явища в системі вугілля - метан у різних термобаричних умовах»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua