От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Фосфоліпідні везикули (ліпосоми) як модулятори функціонального стану адренергічних систем у гладеньких м'язах судин

Фосфоліпідні везикули (ліпосоми) як модулятори функціонального стану адренергічних систем у гладеньких м'язах судин : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.05 / М.В. Шепетько; Ін-т фармакології та токсикології АМН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Досліджено мінливість адренергічних систем гладеньком'язових клітин судин під впливом фосфоліпідів. На підставі досліджень in vitro , встановлено, що перехід міцелярної структури фосфоліпідів у глобулярну форму (ліпосоми) забезпечує якісні зміни реакційної здатності фосфоліпідів, зокрема, зі зменшенням розмірів до 80 - 100 нм у них з'являється здатність модулювати адренергічні реакції. Продемонстровано у дослідах на ізольованій ворітній вені щура, що фосфоліпіди підвищують виразність ефекту адреналіноподібних речовин. Проаналізовано, що малі одношарові ліпосоми здатні швидко та зворотньо знижувати реакції, опосередковані бета-адренорецепторами, що виражається зниженням величини максимальної відповіді на агоністи бета-адренорецепторів. Розкрито, що великі одношарові ліпосоми та фосфоліпіди в міцелярній формі такої здатності не мають. Модулювальний ефект малих одношарових ліпосом відносно агоністів адренорецепторів реалізується через бета-адренорецептори, тому що усувається бета-адреноблокаторами, але не альфа-адренолітиками.
Добавлено2010-05-06 04:33:12

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Фосфоліпідні везикули (ліпосоми) як модулятори функціонального стану адренергічних систем у гладеньких м'язах судин

Заказать новый реферат на тему «Фосфоліпідні везикули (ліпосоми) як модулятори функціонального стану адренергічних систем у гладеньких м'язах судин»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua