От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню

Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 / Л.Я. Кіт; Ін-т біології клітини НАН України. — Л., 2009. — 20 с. — укp.
Описание         Проведено еколого-мікробіологічний моніторинг водойм Яворівського сіркового родовища та виділено чисті культури фотосинтезувальних пурпурових сіркобактерій. Вивчено їх роль у процесах очистки води від сірководню. Встановлено, що нагромадження у зазначених водоймах значної кількості сульфатів і сірководню зумовлене порушенням природної рівноваги між мікробіологічними та хімічними процесами окиснення та відновлення сполук сірки. Показано, що у мікрофлорі цих водойм домінують сапрофітні й олігонітрофільні мікроорганізми. Виявлено поступове зростання кількості фотосинтезувальних сіркобактерій з характерною сезонною динамікою. Серед пурпурових сіркобактерій найбільш часто зустрічаються представники родів Thiocapsa (Thiocapsa sp.), Lamprocystis (Lamprocystis sp.), Chromatium (Chromatium sp.) і Thiospirillum. Удосконалено методи виділення та культивування цих бактерій. Визначено якісний і кількісний склад основних фотосинтезувальних пігментів виділених культур пурпурових сіркобактерій. Установлено, що всі виділені культури є облігатними фотолітоавтотрофами, для яких характерна наявність перерваного циклу трикарбонових кислот на стадії окиснення alpha-кетоглутарату та наявність гліоксидатного шунта. Виявлено, що Thiocapsa sp. і Lamprocystis sp. на відміну від Cromatium sp., мають помірну аеротолерантність. Установлено, що пурпурові сіркобактерії здатні активно утилізувати сірководень і можуть відігравати важливу роль у детоксикації даного забруднювача у водоймах Яворівського сіркового родовища.
Добавлено2010-05-06 04:32:59

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню

Заказать новый реферат на тему «Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua