От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Міграційний режим в Україні

Міграційний режим в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.М. Снігур; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 16 с. — укp.
Описание         Проведено комплексне дослідження механізму забезпеченя міграційного режиму на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Проаналізовано існуючі світоглядні та наукові уявлення щодо адміністративно-правових режимів взагалі та міграційного зокрема. Обгрунтовано визначення поняття механізму забезпечення міграційного режиму, наведено його сутнісну характеристику. Досліджено проблеми правового регулювання забезпечення міграційного режиму в Україні, зокрема, процес формування українського законодавства у даній сфері та практику його застосування. Проаналізовано діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, під юрисдикцією яких перебуває управління міграційними процесами. Визначено коло суб'єктів правовідносин у сфері забезпечення міграційного режиму в Україні. Розглянуто різні концепції щодо застосування адміністративного примусу в механізмі забезпечення міграційного режиму. Встановлено класифікаційні підстави поділу заходів адміністративного запобігання та припинення у механізмі забезпечення міграційного режиму в Україні, досліджено проблеми їх практичного застосування. Визначено систему та мету, загальні засади та процедуру застосування адміністративних стягнень за порушення міграційного режиму в Україні. Розроблено рекомендації щодо удосконалення теоретико-правових положень і практики застосування заходів адміністративного примусу у протидії порушенням правил міграційного режиму в Україні. Наведено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до міграційного законодавства України, зокрема до Кодексу України про адміністративні правопорушенян, Постанови Кабінету Міністрів України "Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України та транзитного проїзду її територією", а також Закону України "Про правововий статус іноземців та осіб без громадянства".
Добавлено2009-04-12 18:56:23 Скачать «Міграційний режим в Україні...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Міграційний режим в Україні

Заказать новый реферат на тему «Міграційний режим в Україні»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua