От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Територіальна організація зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону

Територіальна організація зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / Ю.В. Машика; НАН України. Ін-т регіон. дослідж.. — Л., 2008. — 20 с. — укp.
Описание         Досліджено теоретичні засади організації зайнятості за умов адаптації економіки регіону до ринкових відносин. Обгрунтовано інституційні засади розвитку трудової зайнятості у трансформаційній економіці. Розроблено методичні підходи до аналізу трудового потенціалу за умов становлення ринку праці за видами економічної діяльності. Проаналізовано особливості використання соціально-трудового потенціалу за умов поглиблення ринкових реформ. Досліджено процес трансформації зайнятості населення за видами економічної діяльності, розкрито вплив безробіття та міграційних процесів на використання трудового потенціалу у регіонах Карпат України та природноекономічних зонах Закарпаття. На підставі визначення стратегічних цілей та орієнтирів розроблено прогнозні сценарії зростання виробництва регіонального валового продукту за рахунок додаткового залучення мігрантів, які працюють у зарубіжжі, що сприяє розширенню трудового потенціалу регіону.
Добавлено2009-04-12 18:47:43 Скачать «Територіальна організація зайнятост...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Територіальна організація зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону

Заказать новый реферат на тему «Територіальна організація зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua