От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації

Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / В.В. Жигінас; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 20 с. — укp.
Описание         Досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти структурної перебудови трансформаційної економіки у контексті сучасних тенденцій екологізації у світі та в Україні. Висвітлено еволюцію поглядів на структуру економіки та її перебудову, розкрито роль екологічних чинників у структурних перетвореннях економічної системи. Розроблено методологію оцінювання якості структурних перетворень економіки, в основу якої покладено такі показники, як структурна ресурсомісткість і ресурсовіддача, прогресивність структурних змін. Встановлено, що досягнення стійкого екологічно збалансованого розвитку забезпечується структурними та технологічними перетвореннями відповідно до сучасних постіндустріальних тенденцій передових країн світу. Доведено необхідність розробки комбінованого підходу до здійснення структурної перебудови економіки України, визначено пріоритети даного процесу на основі поєднання елементів наздоганяючої та постіндустріальної моделей розвитку. Розроблено пропозиції щодо формування та впровадження механізмів екологізації структурних змін в Україні на основі вилучення екологічної антиренти у підприємств-забруднювачів та удосконалення екологічного оподаткування. Доведено, що для фінансування структурних перетворень в Україні найбільше значення мають внутрішні інвестиційні ресурси, зокрема бюджетні кошти.
Добавлено2009-04-12 18:47:34 Скачать «Структурна перебудова трансформацій...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації

Заказать новый реферат на тему «Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua