От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі)

Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі) : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Р.Є. Олейнюк; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2008. — 19 с. — укp.
Описание         Розроблено теоретико-методичні положення, практичні рекомендації щодо адаптації національних банківських систем країн Центральної та Східної Європи, а також України до вимог ЄС. Доведено, що інтеграція банківського сектора країни у світовий банківський простір повинна передувати процесу інтеграції в інших секторах економіки, зокрема валютному. Обгрунтовано доцільність збереження в Україні системи фінансово-кредитних установ різного розміру, подальший розвиток малих банків та їх об'єднання в консорціуми та холдинги без втрати самостійної фінансової діяльності. Запропоновано впровадження процедури вирішення фінансових суперечок у банківській сфері за посередництвом банківського омбудсмена та розроблено рекомендації щодо передачі функцій банківського нагляду єдиній Державній комсії фінансового нагляду. На підставі вивчення польського досвіду доповнено напрями підвищення ефективності функціонування в Україні кооперативних банків. Запропоновано впровадження у банківській сфері України франчайзингу банківських послуг і створення бюро економічної інформації.
Добавлено2009-04-12 18:44:48 Скачать «Пріоритетність банківської системи ...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі)

Заказать новый реферат на тему «Пріоритетність банківської системи в євроінтеграційному процесі (на прикладі Польщі)»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua