От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств

Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Л.О. Норік; Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розвитку НАН України. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
Описание         Розроблено теоретичні та методичні підходи до діагностування конкурентоспроможності коксохімічних підприємств. Проаналізовано місце діагностики у функціонуванні системи управління. Наведено класифікаційні ознаки її видів з урахуванням організаційно-методичних особливостей проведення діагностики. На підставі результату реалізації взаємозв'язку основних категорій теорії конкуренції сформовано систему показників ознак конкурентоспроможності коксохімічних підприємств. Обгрунтовано комплекс методів і моделей для розв'язання завдань, визначених у процесі діагностування. Запропоновано підхід до кластеризації вітчизняних коксохімічних підприємств на підставі аналізу ознак складових кокурентоспроможності та визначення суттєвих факторів впливу на її формування. Застосування розробленого методичного підходу до діагностування дозволило ідентифікувати стан функціонування даних підприємств на ринку за критерієм досягнення галузевого еталона рівня складових їх конкурентоспроможності, виявити ознаки та причини невідповідності, визначити пропозиції щодо структури управлінських заходів, які у найближчій перспективі забезпечать підприємствам умови стійкості та дієвості на ринку.
Добавлено2009-04-12 18:29:07 Скачать «Діагностика конкурентоспроможності ...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств

Заказать новый реферат на тему «Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua