От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Проміжна та заключна стадії сегрегації домішок на межах і в порах твердих тіл

Проміжна та заключна стадії сегрегації домішок на межах і в порах твердих тіл : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 / Т.М. Мельник; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2000. — 18 с. — укp.
Описание         Дисертацію присвячено питанням кінетики сегрегації домішок на зовнішніх і внутрішніх поверхнях розподілу, а також у порах твердих тіл. Розглянуто особливості сегрегації домішок у бінарних і потрійних сплавах на проміжних і заключній стадіях процесу (затримка темпу та немонотонний хід сегрегації, формування проміжних довгоживучих нерівноважних сегрегацій), причиною яких є латеральна взаємодія та боротьба за місця домішок у межі. Проаналізовано вплив розмірів зерен на темп і результат сегрегації. На прикладі виділення метану з вугілля розглянуто процес виділення з пористого твердого тіла молекул газу, акумульованих раніше в твердому розчині та порах. Результати досліджень дозволяють прогнозувати темпи накопичення домішок на міжзеренних межах і зовнішніх поверхнях конструкційних матеріалів, визначати час зростання відпускної крихкості, а також оцінювати рівень газоносності вугільної речовини.
Добавлено2008-09-05 04:11:02

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Проміжна та заключна стадії сегрегації домішок на межах і в порах твердих тіл

Заказать новый реферат на тему «Проміжна та заключна стадії сегрегації домішок на межах і в порах твердих тіл»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2018 vbs.com.ua