От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Основний стан і феромагнітний резонанс у двошарових обмінно-пов'язаних магнітних плівках

Основний стан і феромагнітний резонанс у двошарових обмінно-пов'язаних магнітних плівках : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.11 / Г.І. Ямпольська; НАН України. Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О.О.Галкіна. — Донецьк, 2003. — 25 с.: рис. — Бібліогр.: с. 20-21 — укp.
Описание         Досліджено неоднорідний розподіл намагніченості вздовж товщини двошарової магнітної плівки, що має анізотропію шарів легка вісь - легка площина з урахуванням міжшарової обмінної взаємодії скінченної величини. Одержано аналітичні вирази для резонансних полів феромагнітного резонансу та тензора динамічної магнітної сприйнятливості такої плівки, що знаходиться у довільноорієнтованому зовнішньому магнітному полі, яке перевищує поля анізотропії шарів. Запропоновано прості якісні критерії, які дають змогу через залежність інтенсивності поглинання змінного поля від кута нахилу постійного зовнішнього поля та від товщини легковісного шару визначити знак міжшарової обмінної взаємодії (феромагнітної та антиферомагнітної). Проведено дослідження функцій відгуку тонких двошарових магнітних металевих плівок. Числовими методами розраховано імпеданс та поверхневий імпеданс тонкої двошарової магнітної металевої плівки, вздовж якої проходить змінний струм, з урахуванням міжшарової взаємодії.
Добавлено2008-09-01 05:34:32

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Основний стан і феромагнітний резонанс у двошарових обмінно-пов'язаних магнітних плівках

Заказать новый реферат на тему «Основний стан і феромагнітний резонанс у двошарових обмінно-пов'язаних магнітних плівках»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua