От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Обмінні процеси, продуктивні та м'ясні якості бугайців за мікроелементної корекції раціонів

Обмінні процеси, продуктивні та м'ясні якості бугайців за мікроелементної корекції раціонів : Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.13 / Л.М. Усаченко; Львів. нац. акад. вет. медицини ім. С.З.Гжицького. — Л., 2007. — 20 с.: рис. — укp.
Описание         Наведено результати досліджень, одержані за умов здійснення корекції раціонів відгодівельних бугайців дефіцитними мікроелементами (МЕ) у формі неорганічних солей або їх хелатних сполук з метіоніном (метіонатів) та їх впливу на обмін білків, вуглеводів, ліпідів, перекисне окиснення ліпідів у крові та тканинах, продуктивність: забійний вихід, морфогічний склад туш, якість яловичини, її фізико-хімічний склад та поживну цінність. Розроблено оптимальні рівні МЕ у формі неорганічних солей та їх хелатних сполук з метіоніном (метіонатів), які урегульовують фізіологічні процеси в організмі бугайців, сприяють підвищенню їх продуктивності, збільшенню забійного виходу та морфологічного складу туш, покращанню якісних показників яловичини, забезпечуючи належні ветеринарно-санітарні вимоги та її високу поживну цінність. Мікроелементна корекція раціонів бугайців на відгодівлі хелатними сполуками МЕ (метіонатами) (Scet-0,03; CoMet-0,03; FeMet-0,05; MnMet-0,1; ZnMet-0,1 мг/кг м.т.) та йодованою сіллю краще, ніж аналогічні рівні неорганічних солей МЕ сприяла фізіологічним і продуктивним ефектам. Розроблено й апробовано оптимальні дози МЕ у формі неорганічних солей та їх хелатних сполук (метіонатів) рекомендовано як мікроелементну домішку до раціону відгодівельних бугайців для підвищення продуктивності та покращання якості яловичини.
Добавлено2008-08-15 02:45:37 Скачать «Обмінні процеси, продуктивні та м'я...»Подробнее

Также Вы можете заказать реферат или курсовую работу на тему «Обмінні процеси, продуктивні та м'ясні якості бугайців за мікроелементної корекції раціонів

Заказать новый реферат на тему «Обмінні процеси, продуктивні та м'ясні якості бугайців за мікроелементної корекції раціонів»

Смотревшие данный материал также интересовались рефератами и курсовыми работами:

    © 2007-2019 vbs.com.ua